tisdag, januari 06, 2009

Det nya landet

Aftonbladet skriver idag om det nya tuffa Sverige, med anledning av de nya hårdare reglerna för landets sjuka, när en striktare arbetslinje ska gälla. Artikeln kretsar kring ett antal individer som drabbas hårt, med olika sjukdomar som ms, reumatiska Bechterews sjukdom och kroniskt trötthetssyndrom. En tjänsteman på Föräkringskassan, som inte får uttala sig om enskilda fall, tvingas försvara besluten. På löpsedeln kan man läsa att artiklarna handlar om "Försäkringskassans hårdare regler".

Ingenstans i artikeln kan man hänföra de nya bestämmelserna till de som tagit beslutet, nämligen den borgerliga regeringen och den riksdagsmajoritet som stödjer denna. Av artikeln får man intrycket att nitiska tjänstemän på en oberoende myndighet hittat på detta för att jävlas med folk. När sanningen istället är att det är riksdagens beslut som trätt i kraft i somras.

Lägg ansvaret på rätt ställe, och ställ de till svars som fattat beslut. I en demokrati bestämmer våra folkvalda och då ska inte ansvaret lastas över på myndigheterna.

måndag, januari 05, 2009

Konkurrera om du vill

Rickard Wendel har svarat på sin blogg, försvarat sin cencur och tycker att undertecknad har ett arrogant maktspråk. Det är givetvis inte min mening. Men att Wendels beskyllningar handlar om meningsskiljaktigheter, istället för om hur saker och ting faktiskt ligger till, stämmer inte. Rickard Wendel har fel som påstår att skattebetalarna täcker upp det underskott som Malmö skolrestauranger, även om han formulerar sig lite annorlunda i sin nya skrivelse, än i den ursprungliga. Uppriktigt sagt så hoppas jag att anklagelsen byggde på just okunskap. Alternativet är värre.

För övrigt så var kostnaden för skolmaten i Malmö på 4100 kr per elev år 2008, jämfört med riksgenomsnittet på 4610 kr. Dessutom så är hela 45 % av maten som serveras ekologiskt framställd.

P g a att det blivit ett ekonomiskt underskott så höjdes vid årsskiftet priserna med 7,9 %. Det innebär att priset kommer bli runt 4500 kr per elev och år. Fortfarande under riksgenomsnittet alltså. Källa finns på Skolmatens vänner.

Det är fritt fram för vilket företag som helst att konkurrera. Kan någon erbjuda lika bra mat till lägre pris, eller bättre mat till samma pris, så är det bara att ge anbud. Bara inte pengar skjuts till från någon tvångstaxerad :)

Nåväl. Dags för dagens citat:

Inställningen att tillväxt är ett mål i sig är barock. Det skulle innebära att det viktiga bara är det produceras så mycket som möjligt. Den tillväxten kan lätt skapas genom att staten tar allas pengar och sätter igång en enorm produktion av saker som människor inte vill ha, t ex stål och krigsmaterial i Sovjetunionen. Tillväxten måste ske på människors villkor, det vill säga att det produceras sånt som människor efterfrågar.

Till världskapitalismens försvar, Johan Norberg. Det är bra att andelen ekologiska livsmedel ökar med andra ord.

fredag, januari 02, 2009

Insänarsvar till dåligt påläst moderat

Rickard Wendel heter en av malmömoderaternas kommunfullmäktigeledamöter. På julaftonen hade han en insändare publicerad i Skånska dagbladet, proppfull av felaktigheter. Den påstått liberale Wendel är emellertid desto duktigare på att cencurera sin blogg från kommentarer...

Idag har jag och servicenämndens ordförande Sara Fagnani Nilsson svarat Rickard Wendel:

Svar till Rickard Wendel (m), insändare i Skånska dagbladet 24/12. Wendel påstår i sin insändare att Malmö skolrestauranger snedvrider marknaden genom att de senaste årets underskott täckts upp med skattepengar. Rickard Wendel har uppenbarligen ingen aning om vad han pratar om.
Serviceförvaltningen får inga kommunbidrag för att finansiera sin verksamhet. Verksamheten bygger istället på att tjänster säljs till de övriga förvaltningarna i Malmö stad. För Malmö skolrestauranger, som är en del av serviceförvaltningen, är kunderna främst kommunens grund- och gymnasieskolor, samt en del friskolor.
Precis som vilket företag som helst så kan man vissa år nå ett negativt resultat. Detta är dock, tvärtemot vad Wendel påstår, inget som täcks upp av skattemedel. Inga pengar skjuts till från kommuncentralt håll, vilket Rickard Wendel borde känna till som ledamot av kommunfullmäktige.

Sara Fagnani Nilsson (s), ordförande servicenämnden
Rasmus Ling (mp), ledamot servicenämnden


Vi får se om det blir svar igen. Skånskan lär han väl inte kunna cencurera..?