lördag, november 21, 2009

Folkpartiet vs Miljöpartiet

I valet kommer Sverige ha två tydliga kandidater till att bli statsminister, om inget väldigt oförutsägbart inträffar. Sittande statsminister Reinfeldt och det största oppositionspartiets partiledare Sahlin.

Dessa kommer att jämföras och debattera mot varandra. De kommer att försöka vara respektive blocks samlande kraft. De har till uppgift att attrahera de viktiga marginalväljarna, som tvekar mellan höger och vänster. För att lyckas med det så gäller det att dels prata om de frågor som anses viktiga, men också att inte sticka ut för mycket, då marginalväljaren riskerar att skrämmas bort. Följdaktligen kommer Reinfeldt och Sahlin att försöka skrämmas med ett socialistiskt Vänsterparti med en fd kommunistisk partiledare, respektive borgerliga partier som nu hotar arbetstagarna genom förändringar av arbetsrätten.

Valrörelsens spännande duell kommer följaktligen att ske på ett annat håll. Två partier som har medvind, är raka och tydliga, och som kommer att vara två tydliga alternativ i en rad frågor. Det handlar om Folkpartiet och Miljöpartiet. Främst Jan Björklund och Maria Wetterstrand.

Folkpartiet kommer gå till val på att bygga ut kärnkraften, att införa euron som valuta, att satsa hårdare på den militära närvaron i Afghanistan, att förändra turordningsreglerna samt frågor om skola, trygghet och integration. Partiet har lyckats i opinionen för att man inte ber om ursäkt för vad man tycker, utan tvärtom marknadsför sina åsikter på ett offensivt sätt.

På motsvarande sätt agerar Miljöpartiet. Även om MP och FP faktiskt har flera beröringspunkter, så kommer man i de uppräknade frågorna ovan att vara den tydligaste motståndaren till Folkpartiet. Till det finns andra viktiga frågor, som Förbifart Stockholm. Och även om Maria Wetterstrand rent personligt förefaller så olika Jan Björklund man kan bli, så har de gemensamt att det är två raka politiker som står upp för vad de tycker, och som har tydliga visioner om framtiden. Så som en ledare och politiker ska vara.

Statsministerduellen kommer därför att vara mindre intressant än mellan FP-MP. Det kommer gynna dessa partier, och jag gissar att de kommer vara tydliga nummer två i respektive block. Det är också positivt utifrån en disksussion som finns att blockpolitiken gör att alla partier slåss om mitten. Det ligger förstås något i det, men med partier som visar tydlighet och vilja så behöver det inte bli så.

Kärnkraft, infrastruktur, NATO- och EMU-medlemskap, militär närvaro i Afghanisatan. Wetterstrand slår Björklund 7 dagar i veckan.

tisdag, november 10, 2009

Kandidat till regionfullmäktige!

I somras bestämde jag mig för att kandidera i valet 2010. Jag kommer att kandidera till regionfullmäktige.

Region Skåne är en intressant region. Den har, tillsammans med Västra Götaland, permanent utökat ansvar för ett flertal områden, som inte andra traditionella landsting fått (ännu). Det gäller regionala utvecklingsfrågor, tillväxt, infrastruktur och kollektivtrafik.

Inför den medlemsomröstning som ska avgöra listornas utseende så har jag skickat in nedanstående presentation:

Jorden är 5 miljarder år gammal. Mycket i världen har aldrig varit bättre än det är nu, men samtidigt finns det flera saker som är mer krisfyllda nu än tidigare under människans existens. Därför är jag politiskt engagerad i Miljöpartiet de Gröna. Jag kandiderar i första hand till regionfullmäktige i valet 2010.

Den enskilt viktigaste politiska frågan alla kategorier är klimatfrågan. Vi måste i alla sammanhang bedriva en politik för att åstadkomma förändring, för tyvärr går mycket fortfarande åt fel håll på klimatområdet. Region Skåne ska inte satsa några pengar på flygplatser och motorvägar.

Jag älskar frihet och demokrati. Varje individ är unik och har rätt att fatta sina egna beslut, så länge det inte går ut över någon annan. Gemensamma beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Jag vill därför att Region Skåne och våra kommuner ska få utökad makt på bekostnad av riksdagen, samtidigt som många frågor bäst avgörs av var och en. Andra viktiga frihetsfrågor är integritet, jämställdhet, HBT-personers rättigheter och frågor som rör nyanlända människor från andra länder, till exempel adekvat information hemspråket.

Klimatkrisen och den ekonomiska krisen gör det ännu viktigare att arbeta för att rationalisera verksamheterna så att de kan bedrivas mer effektivt. Men det är mycket viktigt att komma ihåg att effektivitet inte bara handlar om ekonomi, utan fokus ska vara kvalitet: vi ska eftersträva bättre service för varje spenderad skattekrona.

Att åstadkomma ekologisk och social hållbarhet är ingen tebjudning. Vi gröna måste ta ansvar och stå upp för de beslut vi måste ta. Samtidigt måste vi för att uppnå resultat samarbeta med andra partier. Jag kommer att vara beredd att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna.
Efter flera års kommunpolitiskt arbete, som jag hoppas kunna fortsätta i någon form, så ser jag det som mycket spännande att kandidera till den regionala nivån. Jag hoppas på att få medlemmarnas förtroende att stå på valbar plats på listan.