torsdag, november 29, 2007

Dagens citat

"Du är kommunalråd för ditt parti(...)Jag är medborgarnas företrädare"

Den alltid lika ödmjuka Ewa Bertz, folkpartiets kommunalråd, i dagens kommunfullmäktigedebatt med Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd miljöpartiet.

Se valda delar av dagens kommunfullmäktigesammanträde här.

onsdag, november 28, 2007

640 pix

Månadskortet mellan Malmö och Lund kommer från och med 2 januari att höjas från 580 till 640 kronor i månaden. Måttligt drabbade är pendlarna mellan städerna, även om 60 kronor från den före valet utlovade extratusenlappen i plånboken försvinner. Värre drabbade är de studenter som pendlar mellan orterna, vilket är en hel del. Jag har själv läst över ett år i Lund, exempelvis. 580 är dyrt som det är, 640 givetvis ännu värre.

Studiebidraget är ungefär 7000 kronor i månaden. Efter mat och hyra återstår för de flesta singelhushåll i studentrum 2500. Sen ska man betala telefon, internet, schampo och TV-licens. Och om man pendlar, busskort för 640 kronor. Marginalerna är rätt små, för att uttrycka sig försiktigt.

Höjningen är marginell för en löntagare. Men för en student är höjningen stor. En studentrabatt hade skånetrafiken kunnat bjuda på. För det ska väl löna sig att studera?

Trygghet för alla

Från de politiska ungdomsförbundens sida så brukar ofta argumentet komma upp att unga utestängs från arbetsmarknaden på grund om Lagen om anställningsskydd (LAS). Man hävdar att trösklarna blir för höga eftersom de som jobbat länge har en trygghet i sin anställning som gör att det är väldigt svårt att säga upp dem.

Det man glömmer i det resonemanget är att LAS innehåller betydligt fler regler än bara om vilken ordning anställda ska sägas upp, de så kallade "först-in sist-ut"-reglerna, § 22. Exempelvis stadgar lagen att det krävs sakliga skäl för att säga upp folk, och de sakliga skäl som kan finnas är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. En annan regel är hur lång uppsägningstiden är för anställda som sedan ska sägas upp.

Att vilja avskaffa LAS rakt av, som exempelvis CUF vill, ter sig för mig populistiskt, och tyder på en ogenomtänkthet. Framför allt eftersom de flesta reglerna i LAS bara gäller om inte annat framgår av kollektivavtal. Men också, att det givetvis måste finnas regler om uppsägningstid och annat.

Däremot kan man förbättra LAS, och även på andra sätt förstärka både tryggheten för anställda och minska trösklarna för unga. Att som på dagens DN-debatt ha ett perspektiv på de som i äldre år vill byta arbete, men av olika skäl inte vågar, är också jätteviktigt.

Men den bästa lösningen för den gruppen skriver inte svenskt näringsliv ut i debattartikeln: Nämligen att skrota den karens som finns för att få a-kassa om man själv säger upp sig. Idag är den karensen 90 vardagar, d v s mer än tre månader. I Danmark har jag för mig att den är 5 dagar.

En ändring av de reglerna skulle möjliggöra för fler som inte trivs med sitt jobb att våga pröva nåt nytt. Vem kan egentligen missgynnas av det?

tisdag, november 27, 2007

Det går framåt

På dagens nämndsammanträde så fick vi kranvatten till maten, istället för Loka på flaska. It´s getting better!

En annan trevlig sak på mötet var skolinformatören från Stadsfastigheter som var och pratade om sitt jobb. Han är på skolor och pratar om konsekvenserna av skadegörelse, vem som betalar och vad som faktiskt kan hända om man anlägger en brand. Detta är givetvis en smart strategi av stadsfastigheter, som i förlängningen kan spara pengar åt både hela Malmö och resten av landet. Effektivare än övervakningskameror som bara flyttar problemen någon annanstans.

måndag, november 26, 2007

Att stjäla en dålig definition

Genom historien har ett par stycken gjort egna definitioner av ordet "stöld", vilket enligt brottsbalken 8 kap 1§ är den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

Pierre-Joseph Proudhon hävdade att "egendom är stöld".

Robert Nozick hävdade att "skatt är stöld".

Och nu kommer en tredje klockren (?) definition, Magnus Andersson, ordförande för centerpartiets ungdomsförbund, som hävdar att det är att det är stöld att inte handla.

Jag tycker Anderssons är sämst hittills.

Sd-Westergren i Din Gata

Radioprogrammet Din gata bjöd in sverigedemokraten Emma Westergren till programmet för att diskutera hur Sverigedemokraterna jobbar i Malmö, och om sin politiska syn. Ett kul och nyskapande sätt att diskutera både kommunpolitik och demokratifrågor.

Det mest intressanta var efter ungefär 28 minuter i programmet, då programledarna frågade varför sverigedemokraterna vill införa ett flyktingstopp till Malmö.

"Det är en ekonomisk fråga", svarar Westergren. Hon menar att arbetslösheten är skyhög i Malmö just nu, och att man ska flytta dit jobben finns. Hon vet dock inte hur hög den är.

Helt riktigt så påpekar Westergren att reglerna redan är så idag, att man är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande i hela landet. Emma Westergren stöder detta, precis som en klar riksdagsmajoritet, då hon på frågan om detta ska gälla även svenskar svarar "jag tycker man ska flytta dit jobben finns". Alltså oavsett nationalitet och nation.

Det kan ju vara intressant för Emma Westergren och övriga sverigedemokrater att studera nedanstående bild. Om människor ska flytta dit jobben finns, d v s där arbetslösheten är låg, så är det tydligt att vi kommer att se en rejält ökad invandring till Sverige och Europa framöver.

Bilden illustrerar arbetslösheten i olika länder, enligt skalan till höger. Från Wikipedia.

Länk till programmet.
Länk till Anders Wallners bloggpost om radioprogrammet.

lördag, november 24, 2007

Arbetscentrum behövs

Det tog lite tid, men idag publicerades vår insändare som svar på det moderata uttalandet om att det inte behöver satsas på de utanför arbetsmarknaden, vilket jag bloggade om för ett tag sen.

This is it:

Moderaterna i Malmö reserverade sig i kommunstyrelsen mot en satsning på Arbetscentrum, Vuxenutbildningen och Finsam. Kommunalrådet Anja Sonesson (m) motiverar detta i Sydsvenskan 12 november med att insatserna inte behövs i en högkonjunktur. Denna reservation visar att moderaterna inte har någon koll på den sociala situationen i Malmö.
Att arbetsmarknaden i både Malmö och resten av Sverige kraftigt förbättras till följd av högkonjunkturen är sant. I augusti 2007 var 6924 malmöbor arbetslösa, jämfört med 9589 samma månad 2006. De som dock fortfarande är utanför arbetsmarknaden är de som har allra svårast att komma in, och därför har en längre, och därmed kostsammare, väg tillbaka till en situation med egen försörjning. Genom att i en högkonjunktur satsa extra på denna grupp ökar vi förutsättningarna för att de har jobb när arbetslösheten ökar igen.
Just därför görs inför år 2008 en neddragning om 15 miljoner på AUC, som p g a högkonjunkturen inte är i behov av samma medel. Istället satsas 10 av dessa miljoner på Arbetscentrum, som tillhandahåller insatser för personer med arbetshinder. Läser man den statistik Arbetscentrum visar så är det tydligt att verksamheten har stora positiva effekter för många malmöbor. Ett exempel är Servicepatruller, ur vilka 82 procent kunnat gå till annat arbete.
Istället för att nonchalera de sociala problem som faktiskt finns i Malmö, borde Anja Sonesson sätta sig in i problematiken. Miljöpartiet välkomnar moderaterna in i verkligheten.


Rasmus Ling (mp)
Ledamot Arbetscentrum
Anna Norrman (mp)
Ledamot i kommunstyrelsen

fredag, november 23, 2007

Subutex, metadon, och rena sprutor

Så var då den gamla debatten återigen uppe. Den VägValVänster-aktive Marcus Häggström skriver på sin blogg om hur illa ens människosyn är om man anser att subutex- och metadonbehandling kan vara bra för missbrukare som vill bli drogfria. Själv skulle jag snarare påstå att det är tvärtom.

Att ha principer som väger tyngre än människoliv är något jag har himla svårt för. Även om man tycker att ett helt drogfritt samhälle vore himmelriket, så måste man ändå kunna se hur man ska göra världen till en bättre plats idag. Att kunna hjälpa de som är fast i missbruk genom ersättningsmedel som inte berusar, är en utmärkt åtgärd. Samma sak med sprutbytesprogram.

Tyvärr delar inte ens De Gröna den uppfattningen rakt igenom. I Gävleborg vill man exempelvis fortfarande inte ge rena sprutor till heroinister. Synd.

tisdag, november 20, 2007

Omväxling förnöjer...

Växlar mellan att läsa "Moderna kommuner", kurslitteratur som behandlar kommunal förvaltning och olika organisationsformer, med Malmö Stads organisationsutredning. Det är ju bra att ens utbildning får utmynna i verkligheten direkt, men lite långrandigt känns det allt.

Sur

Jag blir sur när Sydsvenskan låter bli att publicera svar på populistiskt moderatdravel. Istället låter man återigen Ewa Bertz fortsätta med sina töntiga glostorpsinsändare för x gången i ordningen. Även en "oberoende liberal" tidning måste tillåta att en borgerlig opposition granskas.

måndag, november 19, 2007

Kärnkraften inte HELA lösningen?

Kärnkraften tar för lång tid att bygga upp. Man får mer för pengarna med andra satsningar. Det finns risker med kärnkraft i instabila länder som Pakistan och Iran.

Är detta De Grönas nya politik? Så lät det nämligen på P1 morgon när Peter Eriksson debatterade frågan med Erland Källén.

Visserligen så har miljöpartiet inte drivit kärnkraftsfrågan särskilt aktivt på ganska länge. Något pliktskyldigt pressmeddelande i samband med effekthöjningar i befintliga kärnkraftverk, Wetterstrand har suttit i någon debattpanel eller morgonsoffa, och givetvis svar på direkta frågor. Men därifrån till att sväva på målet vid direkta frågor är jättestort.

Precis som Birger Schlaug skriver, så är detta ett helt nytt sätt att debattera frågan om kärnkraft för en miljöpartist. Inte ett ord om utsläpp och risker vid uranbrytning, inte ett ord om säkerhetsrisken (vilket med tanke på de många incidenter de senare åren faktiskt är ett kraftfullt argument), eller ett ord om hur slutförvaringen ska gå till. Inte ett ord om den subvention som kärnkraften så länge haft, och fortfarande har.

Kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart, står det i miljöpartiets partiprogram. Så brukar också Maria Wetterstrand formulera sig. Frågan är om detta är en kursändring, eller en dålig dag på jobbet?

För många utomstående har miljöpartiet haft två frågor där man inte får gå mot partilinjen: EU och kärnkraft. Att jämställa dessa två är för mig obegripligt. Visst har partiet varit väldigt enade i frågan om EU, men inte alls på samma sätt som i kärnkraftsfrågan. I den frågan har enigheten varit så total att det inte liknar annat än möjligen sverigedemokraternas interna eneghet kring invandring.

Jag har länge varit rädd för att frågan kring klimatet tar fokus från andra viktiga miljöfrågor (ja, andra frågor också förstås). Oron verkar oroväckande befogad.

torsdag, november 15, 2007

Vi tar fajten*

Grön Ungdoms språkrör Ellinor Scheffer har skrivit en utmärkt rapport om främlingsfientlighet, där det görs klart att De Gröna står för den mest generösa invandrings- och flyktingpolitiken i Sveriges, och att vi följaktligen är Sverigedemokraternas motpol. En utmaning skickas även till de andra riksdagspartierna om att våga utmana Sverigedemokraternas politik, och inte försöka ligga nära den för att inte Sd ska komma in i riksdagen.

En mängd goda förslag ges också i rapporten, som att öppna för arbetskraftsinvandring, ge gömda flyktingar rätt till skola och sjukvård, behandla alla lika i kommunala val och skapa en diskrimineringsmyndighet.

För övrigt är det jätteroligt att min gamle styrelsekollega i Gröna Studenter, Lage Rahm, numera är riksdagsledamot. Grattis!

----
* Uttrycket "Vi tar fajten" är registrerat som varumärke av fackförbundet Kommunal inför avtalsrörelsen 2003, men har även använts av Kristdemokraterna inför valet 2006. Kommunal, som inte gillar Kristdemokraterna, hotade med stämning. Således bör inte De Gröna använda det som en slogan, då vi riskerar att dömas för varumärkesintrång. Men å andra sidan så är det ett så löjligt namn att vi inte borde använda oss av den ändå.

tisdag, november 13, 2007

Fredrik vill rösta

Fredrik Reinfeldt vill vänta med den nya regionindelningen av Sverige till efter valet 2010. "Väljarna måste få chansen att säga till om den största organisationsförändringen på hundra år i Sverige", har han sagt.

Vad Fredrik egentligen menar är "moderaterna har inte kunnat enas om en enhetlig partilinje, därför låter vi bli med att ta beslut i frågan tills känslorna kylts ner lite".

Reinfeldt får gärna motbevisa mig, att han kommit till en djupare insikt om att viktiga demokratifrågor måste föregås folkomröstning. Isåfall kunde han kanske kika på den här frågan?

måndag, november 12, 2007

Ett tillfälligt alkoholstopp?

Trots högkonjunkturen, och trots regeringens arbetslinje, så har vissa grupper fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Malmö Stad fortsätter därför sin satsning på Vuxenutbildningen och Arbetscentrum, som ska underlätta för marginaliserade grupper att ta sig in.

Till skillnad från Peter G Lindqvist (m), ledamot i Arbetscentrum, så är oppositionsrådet Anja Sonesson (m) inte helt oväntat kritisk till att pengar anslås:

Socialdemokraterna går tillbaka till projektlinjen. Däremot saknas insatser för att stärka kunskaperna i svenska språket.

Vilket är antingen lögn, eller så har Sonesson ingen koll alls. De som är i behov av språkinlärning, vilket sannerligen inte är alla, får det genom Arbetscentrum. Samt att en arbetsplats självfallet är ett bra ställe att lära sig landets språk på, förstås.

Vidare säger Sonesson:

En betydande majoritet av dessa människor har haft och har omfattande drog- och missbruksproblem. Vi måste därför införa ett tillfälligt och totalt drogstopp i Malmö Stad. Inga systembolag, inga serveringstillstånd på restauranger, ingen alkoholinförsel, inga cigaretter, ingenting. Ge det en chans på två år så kan vi hinna komma ikapp med de problem som Malmö har jämfört med resten av landet.

Nej, så sa hon naturligtvis inte. Men nästan. Fast det gällde istället kravet på ett generellt flyktingstopp, d v s ett förbud mot att bostätta sig här för andra. Det är väl lättare att smälta för hemmaopinionen än det förra. Man ska ju ta eget ansvar, så länge det gäller någon annan.

söndag, november 11, 2007

Väl Godkänt i ämnet Politisk Strategi

Socialdemokraterna vill numera införa betyg i skolan från årskurs 6. Man är beredda att begrava frågan genom att genomföra en "bred kompromiss" med den borgerliga regeringen. Ni vet, skolan är ju ett område där det bör råda stabilitet oavsett vilken regering som råkar sitta vid makten för närvarande. Eller?

Det är ett ganska vanligt resonemang, att man måste hitta breda blocköverskridande lösningar på olika politiska områden, för att hitta långsiktig stabilitet. Energifrågan är ett vanligt exempel. Konstitutionella frågor och pensionsfrågan andra. Och nu också skolfrågan.

De lagar som inte ändras så lätt i Sverige är de fyra grundlagarna. Dessa måste antas med två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Vilket är ett utmärkt system, även om man oftare dessutom borde folkomrösta om ändringarna. Och detta räcker! Mer stabilitet och blocköverskridande kompromisser behövs faktiskt inte.

Att (s) ger efter i betygsfrågan är taktiskt smart. Egentligen spelar det inte så stor roll om betyg ges från årskurs sex eller årskurs åtta. Men man får bort en av folkpartiets största profilfrågor, eller åtminstone naggar den rejält i kanten. Däremot säger man nej till "betygsliknande skriftliga omdömen" från årskurs ett. Ett förslag som bara är estet-politik. Givetvis kan de skolor som vill ge skriftliga omdömen redan idag! De registreras ju inte och har ingen formell betydelse. Men kan vara ett utmärkt sätt för vårdnadshavare att följa barnts skolgång!

Detta är det antagligen inte många som vet eller tänker på. Socialdemokraternas förslag "i mitten" verkar nog vettigt för många. Även om det i praktiken saknar betydelse. För saknat betydelse har ju även folkpartiets skolpolitik gjort!

Mona Sahlins är nog smartare än vad många tror. Jag tror att hon kommer bli Sveriges nästa statsminister. Med vilken reell politik återstår att se.

fredag, november 09, 2007

Segbank

Handelsbanken har fortfarande inte svarat. De får måndan på sig, sen ringer jag.

Jag kan ju hota med det tilltagande intresset från bloggläsarna.

tisdag, november 06, 2007

Handelsbankens rysslandsfond

Handelsbanken försöker få människor att investera i sin rysslandsfond. Vad de ser som framtiden? Olja, kol och gas. Och uran, kan jag tänka. Inte ett ord om att motverka växthuseffekten, om långsåktig hållbarhet, eller annat. It´s all about the money. Jag ville fråga varför, och skrev brevet nedan. Hoppas på svar, som man brukar säga.

---

Hej!
Jag läste om er Rysslandasfond i en broschyr på Handelsbanken i Malmö, och såg även att ni skrev om den på er hemsida. Jag blev ganska förbryllad. Ni skriver "vår rysslandsfond investerar därför till stor del i olja, gas och andra råvaror", och radar därefter upp branscher som bilbranchen.

Inte ett ord om några investeringar för hållbar ekologisk utveckling, trots att det är den största utmaningen som mänskligheten står inför! Inte minst vad gäller växthuseffekten.

Jag är uppriktigt besviken över att ni inte har tagit till er en så grundläggande insikt att ni vill investera i miljöteknikbranschen, utan istället agerar för att ytterliggare förvärra situationen.

Jag vill gärna ha en förklaring till ert agerande, och hoppas på förbättring.
Hälsningar
Rasmus Ling

fredag, november 02, 2007

Marknadsmisslyckande i kurslitteratur

I kurslitteraturen på Statsvetenskapen så togs begreppet "marknadsmisslyckande" upp. D v s i alla de fall när marknaden inte fungerar enligt idealet. Så är det i nästan samtliga fall. Att ha fullständig information om varan, samtidigt som transfereringskostnaderna (priset för att köpet ska kunna äga rum) är låga, är en omöjlighet.

Självklart kan man dock komma olika nära marknadsidealet. Grönsaksförsäljningen på Möllevångstorget är ett exempel på en nästan fullbordad marknadsekonomi: man vet vad man får, förhoppningsvis, och om inte så vet man vem man inte ska handla av nästa gång. Säljarna konkurrerar öppet på samma fysiska plats. Det är förhållandevis enkelt att etablera sig. Det är enkelt att jämföra priser. Produkterna är hyfsat enhetliga. En inte perfekt marknad. Men nästan.

Men kursbok tog däremot upp ett annat exempel på "en nästan perfekt marknad": Försäljningen av råolja på världsmarknaden!

Om det är någon produkt där fullständig information om produkten saknas, så måste det vara oljan. Enligt OECD så skulle en liter bensin kosta 30 kronor om den betalade sina externa kostnader (i form av miljöförstöring), och FN:s klimatpanel har sagt samma sak.

När marknaden brister måste politiken styra. Det borde vara självklart. Lika självklart är att en perfekt marknadsekonomi utesluter externa effekter, och att klimathotet är en extern effekt, orsakad av olje- och kolförbränning. Tyvärr finns inte en så basal insikt i kurslitteratur för högskolan 2007.