tisdag, januari 06, 2009

Det nya landet

Aftonbladet skriver idag om det nya tuffa Sverige, med anledning av de nya hårdare reglerna för landets sjuka, när en striktare arbetslinje ska gälla. Artikeln kretsar kring ett antal individer som drabbas hårt, med olika sjukdomar som ms, reumatiska Bechterews sjukdom och kroniskt trötthetssyndrom. En tjänsteman på Föräkringskassan, som inte får uttala sig om enskilda fall, tvingas försvara besluten. På löpsedeln kan man läsa att artiklarna handlar om "Försäkringskassans hårdare regler".

Ingenstans i artikeln kan man hänföra de nya bestämmelserna till de som tagit beslutet, nämligen den borgerliga regeringen och den riksdagsmajoritet som stödjer denna. Av artikeln får man intrycket att nitiska tjänstemän på en oberoende myndighet hittat på detta för att jävlas med folk. När sanningen istället är att det är riksdagens beslut som trätt i kraft i somras.

Lägg ansvaret på rätt ställe, och ställ de till svars som fattat beslut. I en demokrati bestämmer våra folkvalda och då ska inte ansvaret lastas över på myndigheterna.

Inga kommentarer: