onsdag, april 30, 2008

Trygghet och trafik

Sandor Herold är en återkommande skribent på sydsvenskans insändarsidor. Vid några tillfällen har han skrivit under med "Sverigedemokraterna" eller "sd". Efter debatten mellan Maria Ferm och Erik Almqvist i lördags ville Herold ställa en fråga ttill Maria Ferm.

"Eliterna från Grön Ungdom och Vänsterpartiet bor själva i överklasskvarter i Stockholm och Malmö. Nu frågar jag Maria: När ska du flytta till Rosengård så du kan uppleva mångkulturen där?"

Det är lite komiskt. Vilket som är "överklassområde", Vellinge eller Malmö, är rätt klart för de flesta. Det alla inte vet, och uppenbarligen inte heller Sandor Herold, är att Södra innerstaden (den stadsdel där Maria Ferm bott) har fler anmälda brott än Rosengård.

En annan intressant sak är att den diskussion om otrygghet som det ofta pratas om, handlar om fel saker. Det människor känner sig mest otrygga med i Malmö är inte att bli överfallna, utan problemen och riskerna med trafiken. Detta enligt de trygghetsundersökningar som gjorts. Och till skillnad mot antalet rån, som minskat under flera år, så ökar trafiken konstant. Något att tänka på för oss som vill öka tryggheten.

tisdag, april 29, 2008

Årsmötesdags en gång till

Nu är det snart tre månader jag har varit anställd som ombudsperson för Grön Ungdom Skåne. Det är faktiskt oerhört inspirerande att arbeta med så enagerade och kreativa gröna människor.

Ikväll har Grön Ungdom Kristianstad årsmöte. Styrelse ska väljas och verksamhetsplan antas. Det finns många goda planer, bland annat vill man ha en lokal folkomröstning om Kristianstad kommun verkligen ska satsa närmare 500 miljoner på en kommunal arena. Arenan ska dessutom, enligt uppgift, vara belägen på den lägsta punkten i kommunen. Låter inte så jättesmart kanske, med tanke på klimatförändringarna.

Årets femte årsmöte btw.

söndag, april 27, 2008

Mp bör inte vänsterprassla

I fredags skrev Grön Ungdoms båda språkrör Jakop Dalunde och Maria Ferm, tillsammans med miljöpartiets partistyrelsesammankallande Magnus johansson, en artikel på DN-debatt som handlade om att vänsterpartiet inte har något att tillföra i ett rödgrönt samarbete.

Christian är odelat positiv till utspelet och menar att Vänsterpartiets världsfrånvända politik gör att de kanske måste negligeras om ett starkt alternativ inför valet 2010 ska gå att skapa.

Frågan lyder: Är vänsterpartiets politik världsfrånvänd?

Både ja och nej. Allting är ju relativt. Granskar man riksdagsprotokoll ser man snabbt att vänsterpartiet och miljöpartiet i många frågor är överens. Det är vanligt att v och mp är riksdagens enda opposition, när s och borgarna är överens i frågor. Ett svar är alltså nej. Vänsterpartiets politik är i mångt och mycket inte mer världsfrånvänd än miljöpartiets, eller någon annans.

Å andra sidan så är det många frågor där vänsterpartiet inte är överens med något annat parti. Synen på att siffrorna i budgeten måste gå ihop är det mest slående. Medan (v) hejvilt lovar både guld och gröna skogar, både godis och bidrag och jobb, så är tvärtom de Gröna ytterst försiktiga med att ens föreslå ofinansierade reformer.

Synen på demokrati är en annan sak som inte kan negligeras. Även om artikelns argument om att vänsterpartiets hemsida saknar kritik mot Kuba känns rätt meningslös (man kan faktiskt inte kräva att man ska radda upp allt man är emot, särskilt inte på vänsterns sida), så är det inte uppenbart hur vänsterpartiet ställer sig i utrikespolitiska frågor. Detta är givetvis problematiskt. Att kämpa för mänskliga rättigheter och demokrati över hela världen måste vara det viktigaste målet för svensk utrikespolitik.

Anledningen till att vänsterpartiet ska stå utanför är för mig dock uppenbart: Alla som agerat tjänar på det. Vänsterpartiet tjänar på det, man behöver inte kompromissa om sin politik och kan agera dubbel opposition, både mot alliansne och s + mp.

De Gröna å sin sida behöver inte beblanda sig med yttervänsterpolitik. Man behöver inte alls ta hänsyn till (v) i utformningen av en gemensam valplattform med (s). Det är förstås enbart positivt.

För alliansens del så kan man skrämmas med vänsterspöket. Det kommer troligen inte vara lika enkelt närmare valet. Men det beror mycket på hur framförallt (kd) ligger till i mätningarna närmare valet. Samt hur det går för (sd). Om de väntas byta plats med (kd), eller t.o.m bli vågmästare, så kommer blockpolitiken kastas om.

Socialdemokraternas strateger håller antagligen på att tänka på de här olika scenarierna. Med vem ska man samarbeta med, om någon, och vilka effekter får det. Både politiskt, men också väljarmässigt.

Magnus Johansson, Jakop Dalunde och Maria Ferm har iallafall dragit samma slutsats som jag. Varken vi eller dom tjänar något på att (v) ska vara med på planeringsstadiet. De har inget att tillföra.

torsdag, april 24, 2008

Cigaretter, Göran Persson och pensionärerna

Wallner kom igår ut på bloggen som livsstilsauktoritär vad gäller människors rätt att röka överallt. Goda argument varvas med mindre goda (samhällskostnaden i form av sjukvårdskostnader, med den logiken så vore det rimligare att avskaffa alla punktskatter som drabbar individen, och istället låta människor betala för sjukvården själv). Samtidigt kommer en del förslag, samt "allt vad vi kan komma på".

Cigaretterna in på systembolaget är ett några år gammalt kongressbeslut, d v s miljöpartiets politik. 2004, gissar jag att det togs. Det var iallafall en av de jag inte själv var på. Det som var roligast med beslutet var att vi fick oväntat stöd. Från statsministern himself. Göran Persson.

"Jag tycker förslaget är bra. Anitra kan behöva utöka sin boutiqe", sa Persson med ett finurligt leende.

Sen gäller det kostnaderna. Freddi är övertygad om att kostnaden för överviktiga och rökare är lägre, eftersom dessa dör tidigare än andra och då inte får pensioner, och dessutom betalar in nämnda straffskatter.

Ett fantastiskt feltänk. Inte nog med att friska pensionärer bidrar med aldrig så mycket på ideell basis. Dessutom sprids erfarenheter och kunskap över generationsgränser som förutom att det är själva meningen med livet, även lönar sig ekonomiskt. Källor finns. Jag hinner inte leta nu bara.

onsdag, april 23, 2008

Hyperinflation

På en vecka har priset på korv med bröd ökat med hela 60 procent hos den lokala butiken.

tisdag, april 22, 2008

Så aktiv är din riksdagsledamot

Aktuellt har gjort en sammanställning på hur aktiva riksdagsledamöterna är på att ge anföranden i kammaren. Resultatet visade att de moderata riksdagsledamöterna i snitt har gett 15 anföranden per ledamot, medan de Gröna hade flest med 43. De socialdemokratiska låg näst sist, och där hade vissa pinsamt nog inte gjort ett enda på ett och ett halvt år.

En förklaring är förstås att de moderata och socialdemokratiska ledamöterna är så många. En annan ursäkt är att antalet anföranden inte nödvändigtvis ger en rättvis bild av hur hårt arbetande en ledamot är. Men att ligga under 5, och t o m på 0, är förstås urdåligt.

Från malmöbänken är resultatet följande:


Hillevi Larsson (s) 71
Luciano Astudillo (s) 68
Karin Svensson Smith (mp) 35
Marianne Berg (v) 25
Allan Widman (fp) 23
Marie Granlund (s) 19
Inge Garstedt (m) 11
Leif Jakobsson (s) 9
Olof Lavesson (m) 5
Staffan Appelros (m) 1

Andra resultat:

Bodil Ceballos (mp) 42
Åsa lindestam (s) 10
Max Andersson (mp) 24
Leif Pagrotsky (s) 7
Helena Leander (mp) 43
Alf Svensson (kd) 15

Röda och gröna synsätt

Det inom socialdemokraterna som brukar kritiseras av oss gröna allra mest är snarare dess organisation, och centralistiska tankar, än dess politik. Det politiska som oftast kritiseras är för övrigt också den socialdemokratiska centralismen. Den centralistiska tankegången står i tvär kontrast med den mer anarkistiska och decentralistiska gröna synen.

Att jämföra socialdemokraternas stadgar med de Grönas visar skillnaden på ett illustrativt sätt. Medan socialdemokraternas stadgar består av 44 sidor, så är de Grönas inklämda på 2.

En skillnad gäller hur ombuden till kongressen fastställs. I Miljöpartiet får varje lokalavdelning utse ett ombud för varje påbörjat hundratal antal medlemmar. Detta medför att de allra flesta lokalavdelningar får skicka ett ombud och en ersättare var. Medelstora har två, och avdelningar stora som Malmö 4.
Socialdemokraterna har 350 ombud på sin kongress. Dessa fördelas till dess distrikt efter antalet medlemmar. Ett distrikt med 10 procent av medlemmarna får 35 ombud att fördela, exempelvis.

Detta har förstås med partiernas olika storhet att göra. Likaså det faktum att s-märkta riksdagsledamöter långtifrån är säkra på en kongressplats. Endast en per påbörjat tiotal får delta. Vilket förstås beror att de är så många. För de 19 gröna riksdagsledamöterna gäller förstås inte samma knapphet.

SSU har rätt att skicka en representant, vilket förstås blir ordföranden (eller förbundssekreteraren, om ordföranden avgått). För Grön Ungdom gäller samam regler som vanliga lokalavdelningar. Förbundet kan alltså skicka ett tjugotal representanter, om man vill.

Den allra största skillnaden hittar man dock om man vill undersöka partiernas regionavdelningar (mp) eller distrikt (s). I s-stadgarna hittar man i kapitel 3 massor av paragrafer och regler som gäller för partiets distrikt. För de Gröna stadgas att regioner ska bestå av minst en riksdagsvalkrets, att deras stadgar inte får bryta mot riksorganisationens, men att man i övrigt är fri att besluta om sin organisation.

Mot bakgrund av den gröna anarkistiska grundsynen är detta fullkomligt logiskt. Effekterna av denna frihet är emellertid inte helt okomplicerad. Åtminstone inte vad gäller regionernas kontakter och ansvar gentemot riksorganisationen. Eller när en regionavdelning av någon anledning inte fungerar.

Att centralisera är inte bra om det tar död på kreativitet och stoppar innovativa försök. Om det däremot innebär en tydlig struktur så att styrelser förstår hur de bör organisera, så kan det i vissa lägen finnas fördelar. Men att fatta ett centralt beslut "detta gäller om inget annat beslutas" vore nog den gyllene medelvägen.

Och modellen med ett fast antal ombud kan jag inte låta bli att gilla. Fast de Gröna borde lägga sig lägre än 350, exempelvis på 250. Och införa en miniminivå så att även vita regioner får representation.

Det är inte bara (s) som har att lära från de Gröna. Vi borde faktiskt låta oss inspireras också.

söndag, april 20, 2008

Tio procent

I SIFO-mätningen för april månad hade de Gröna i Malmö 10 procent av de tillfrågade i Malmö Stad. D v s en ökning med över 50 procent jämfört med valresultatet.

Det finns således realistiska förhoppningar om att kunna bli det tredje största partiet i Malmö Stad efter valet 2010. Tyvärr var inte en fullständig lista på alla partiers resultat utlagda.

Och mjo. I Stockholm var resultatet ännu bättre, nämligen 11%. Men sedan valet är ökningen då bara ungefär 10%.

torsdag, april 17, 2008

Skoldebatternas återkomst

Idag ska det debatteras och diskuteras på en skola. Det var sannerligen inte igår, utan närmare bestämt dagarna innan valet 2006. Men kul ska det bli. Nationalism är ämnet.

Undrar om jag kommer få tid till det där långa analytiska blogginlägget jag har filat på i huvet ett tag. Ämnet är så spännande att jag inte ens vill avslöja det egentligen. Men det handlar om (s), (mp) och organisationsmodeller, och slutsatsen är inte så given som jag själv skulle ha hävdat för ett halvår sen. Det kanske hinns med imorgon eller i helgen, vi får se.

Ikväll är det som alla vet återigen för sent för Edelweiss... I Köpenhamn!

onsdag, april 16, 2008

Ibland är man unik

Jag kom precis på att jag antagligen är den enda i Malmö som slagit Johan Oremo i fotboll. Hoppas MFF ändrar på det ikväll.

Att vara konsekvent

Ett par sverigedemokratsbloggar har snabbt varit ute och skrivit om "åsiktsdiktaturen" i miljöpartiet, med anledning av det uteslutningsärende jag och Ferm lämnat in.

Ett intressant uttalande, särskilt för att komma från (sd).

Vilket svenskt politiskt parti har överlägset flest uteslutningar de senaste tio åren? Vilka brukar dessutom vara väldigt tydliga med att de genomfört just detta?

Jo. Sverigedemokraterna.

Och den genomgående anledningen till alla dessa uteslutningar? Just det. Man har velat rensa ut rasistiska element som skadat partiet. Och nu anklagar man de Gröna när jag och Maria vill göra exakt samma sak. Konsekvens, någon?

Uteslutningsärendet

Igår skickade jag och Maria Ferm in ett uteslutningsärende till miljöpartiets partistyrelse, mot miljöpartiets representant i kommunfullmäktige i Svedala, René Lundström. Anledningen är att René Lundström ett flertal gånger skadat miljöpartiet med mer eller mindre främlingsfientliga uttalandet. Droppen som fick bägaren att rinna över var att Lundström inte röstade för att Svedala kommun skulle skriva avtal med migrationsverket om att ta emot 50 flyktingar på tre år.

På samma sammanträde behandlades även Lundströms motion "Individuell utvecklingsplan för invandrare/flykting som flyttar till Svedala kommun". Förutom att motionen innehåller ett olagligt förslag och visar Lundströms stora okunskap (att inte skilja på begreppen invandrare och flykting exempelvis), så har motionen främlingsfientliga undertoner. Att samma lagar ska gälla för alla som bor i Sverige är självklart. Att föreslå att vissa ska ha andra regler än andra, läs att invandrare ska ha hårdare regler än infödda svenskar, är oacceptabelt.

Någon har påstått att vårt uteslutningsärende bottnar i att miljöpartiet har lågt i tak. Det är inte sant, och det finns också siffror som styrker det. Gröna representanter är de som i högst utsträckning inte röstar med partilinjen. I det här fallet handlar det dock om något större: Människosyn och grundläggande värderingar. Delar man inte ett partis grundläggande värderingar så ska man förstås inte vara medlem. Oavsett om partiet heter miljöpartiet, kristdemokraterna eller sverigedemokraterna.

tisdag, april 15, 2008

Det tog ett tag att få svar från MFF. Men till slut fick jag ett. De har ingen miljöpolicy. Men de har en på g, i höst. Ska bli intressant. Jag ska bli medlem om den blir vass.

torsdag, april 10, 2008

Policyn som ofinns

I måndags mailade jag Malmö FF och undrade över deras miljöpolicy. Jag menar, företaget omsätter över 100 miljoner om året. På hemsidan fanns inget att hitta. Och inget svar har jag fått. Lite dåligt.

Djurgården fick ett likadant mail. Dom har inte svarat heller.

Det ryktas om att Maria, som tyvärr också väljer att flytta från Skånes största stad för mälardalens största, fått medlemskap i Hammarby som välkomstpresent. Om det stämmer vet jag inte. Men om det gör det, kanske en liten uppmaning om att servera ekologisk kaffe på matcherna är på väg?

Kort sagt: Idrottsrörelsen måste vara med på noterna i klimatarbetet. Såväl de små föreningarna som de stora.

tisdag, april 08, 2008

Dagens historievits

Under morgonens mailrensning hittades denna lilla historia. Skickad från mor i november 2005.

-----

Göran Persson är på besök i vita huset, efter en god middag säger Bush: "Well Goran, I don't know what you think of the members of your cabinet, but mine are all bright and brilliant."

"How do you know?" Frågar Persson.

"Oh it's simple. They all have to take special test before they can be minister. Wait a second." Bush vinkar till sig Colin Powell och frågar honom:"Tell me Colin, who is the child of your mother and father who isn'tyour brother or sister?"

"Ah it's simple, Mr President", svarar Powell, "It's me!"

"Well done, Colin", säger Bush och Persson är mäkta imponerad.

Väl hemma funderar Göran Persson över intelligensen i den egna regeringen. Han ber Bosse Ringholm komma in och frågar med lurig ton på rösten:

"Säg mig Bosse, vem är barn till din mor och far men inte din bror och inte din syster?" Ringholm tänker och tänker men kan inte komma på svaret. "Kan jag få ytterligare lite betänketid?" säger han.

"Du får 24 timmar", beslutar Persson och en skärrad Ringholm kallar insina medhjälpare, men ingen kan komma på svaret. Ringholm ringer andra ministrar, men ingen är till hjälp. Paniken närmar sig och till sist vänder han sig till Leif Pagrotsky, som av många anses vara den smartaste i regeringen.

"Leif, jag har problem, du måste hjälpa mig", säger Ringholm. "Göran har gett mig en sån där nästan olöslig fråga igen och nu tror jag att min ministerpost står på spel".

"Hur lyder frågan?" säger Leif Pagrotsky och sträcker på sig. "Vem är barn till din mor och far men inte din bror och inte dinsyster?"

"Enkelt" svarar Pagrotsky, "Det är ju jag!"

"Ja va' dum jag är, självklart!", säger Ringholm och skyndar över till Göran Persson och redan i korridoren ropar han: "Göran, Göran, nu har jag svaret! Det är Leif Pagrotsky."

Med förnöjsam min sätter han sig ned i besöksfåtöljen framför Persson. Statsministern tittar på honom med outgrundlig blick och skakar besviket på huvudet."Det är tråkigt det här, Bosse, men det är fel. Rätt svar ska vara Colin Powell".

Gratisförslag

På miljöpartiets kongress förra året beslutades att partistyrelsen skulle utreda hur en köns- och antalsneutral samlevnadsbalk skulle kunna se ut. Detta för att ersätta dagens äktenskapsbalk helt och hållet (samtidigt som äktenskapsbalken håller på att bli könsneutral, d v s även personer med samma kön ska få gifta sig med varandra). Propositionen har inte kommit ut (ur garderoben) ännu, men varför inte göra det synnerligen enkelt för sig, partistyrelsen?

Släng både äktenskapsbalk och samlevnadsbalk i soptunnan. Ersätt den med den befintliga avtalslagen. Och låt människor själva bestämma hur de vill reglera sina förhållanden.

Men så tokroligt radikal är väl inte ens kongressen.

fredag, april 04, 2008

Hänt i veckan

Det roligaste som hänt den här veckan (förutom Johan Glans i onsdags, DET var roligast) är antagligen riksvalberedningens förslag till ny partistyrelse. Revision och europeiska partiet-representanter får ursäkta.

Förutom språkrören Maria Etterstrand och Peter Eriksson, som givetvis får förnyat förtroende, så föreslås 15 ledamöter ingå i partistyrelsen. Av dessa är fyra nya. Och dessutom, riktigt vassa.

Anna Norrman. Annas betydelse för De Gröna i Malmö kan nog inte överskattas. Vi brukar vara överens i de flesta frågor, och i andra frågor hyfsat överens. Hon är ungefär lika diplomatisk som undertecknad och har bra koll på många olika sorters politiska frågor. Tandvårdspolitik, till exempel.

Max Andersson. Max har stenkoll på alla frågor som rör EU. Även om vi inte är överens om Sverige ska vara med i EU eller inte, så känns den Max kompetens i frågorna oerhört viktiga, inte minst inför valet till EU-parlamentet. Men någon enfrågepolitiker är han heller inte, utan är väl insatt i såväl trafikfrågor som demokrati. Och kanske framförallt: Organisationsfrågor.

Lennart Olsen. Lennart är en historisk person i svensk politisk historia. Han är nämligen den enda som varit med under samtliga förhandlingar mellan s, v och mp under åren 1998-2006. Lennart har också skrivit en i mitt tycke jättebra motion som går ut på att halva tillväxten borde tas ut i sänkt arbetstid.

Ellinor Scheffer. Nyligen avgått Grön Ungdom-språkrör som har internationella frågor som sina främsta. Ellinor är både tydlig och bra på att formulera sig. Hon har också lång erfarenhet på olika nivåer i både förbundet och partiet. Det ryktas om att banan startade i De Gröna i Staffanstorp.