onsdag, augusti 29, 2007

Dagens citat

Det var nog en slänga av populism från någon tjänsteman


Daniel Sturesson, distriksordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Skåne och ledamot av Förbundsstyrelsen, angående Kristdemokraternas "infall" att plädera för sänkt bensinskatt.

Vi hade en diskussion om den frågan i valrörelsen mer än en gång, bland annat på Råby. Daniel har alltså svängt i frågan, vilket känns himla kul. Bara att vänta på att han får med sig partiet och förbundet.


tisdag, augusti 28, 2007

Skäl och randiga orsaker

Enligt ETC så förbrukar en dator med CRT-skärmar 20 procent mindre energi om man surfar mot mörk bakgrund.

Ännu en anledning att besöka Rasmus blogg alltså.

Terminsstart, och lite Välfärd för alla

Nytt nämndsammanträde idag efter sommaruppehållet, enligt ryktena ska det vara en riktig idyll mötet ska hållas i. Och nån aktivitet "anpassat efter väder" skulle det visst också bli. Ska nog bli trevligt.

Vad gäller mötet så domineras dagordningen av att klubba igångssättningstillstånd för olika ombyggnationer, och okeja hyresavtal. Uppgiften att checka så att inte elen och vattnet ingår i hyran är gjort, bara nåt enstaka frågetecken, så ska nog mötet avlöpa smidigt.

Revisionens koll över riskhanteringen inom förvaltningen verkar inte vara några problem alls.

Det som kan bli diskussion, även om jag hoppas att det inte blir eftersom vår förvaltning inte har med det att göra, är Välfärd för alla. Det handlar bara om information, och hoppas det stannar där.

Från utdraget av senaste kommunfullmäktige, som vi fått, är de borgerliga reservationerna mot Välfärd för alla med. Anja Sonesson (m) skriver:

När nu handlingsplanen reviderats kan vi konstatera att Välfärd för
alla har blivit ett renodlat vänsterprojekt. Som exempel på vänstervridningen
kan nämnas bland annat de nya direktivens krav på utjämningspolitik, en otydlig
arbetslinje, inrättandet av en bostadsförmedling, utvidgning av undervisning på
modersmålet, inrättandet av tematiska kunskapscentra inom skolsektorn etc. Då vi inte längre ser att det finns en vilja att ha blocköverskridande samarbete på så
viktiga områden för Malmö, samt att intresset snarare verkar finnas i att föra
en renodlad vänsterpolitik, kan vi inte längre vara med på projektet.


Det första man kan fråga sig är vad en "vänstervridning" innebär? Modersmålsundervisning borde snarare vara liberalt än socialistiskt. Utjämningens betydelse för ekonomisk utveckling har jag precis läst en bok av, skriven av bla Mauricio Rojas. Och vad gäller bostadsförmedlingen så har det ju länge varit Sonessons värsta huvudvärk.

Det andra man kan fråga sig är varför man ska ha ett "blocköverskridande" övergripande välfärdsprojekt, när man uppenbarligen har så fundamentalt olika syn på vad välfärd är. Miljöpartiet står fortfarande inte bakom projektet, delvis på grund av att problemen med dålig luft överhuvudtaget inte nämns.

Sonesson ville helt enkelt ha ett blocköverskridande projekt. Men naturligtvis (ingen ironi), bara så länge hennes egen politik drevs igenom. Pratet om det viktiga i konsensus var såklart inget annat än snack, det var bara retorik för att få igenom sin politik.

När jag tänker efter lite, så kanske det vore helt okej med en Välfärd för alla-diskussion, och höra efter om oppositionen har några bra svar på dessa frågor?

måndag, augusti 27, 2007

Med Hillary som president

Var inne och kikade på Hillary Clintons kampanjsida, för att bli USA:s nästa president. Det simpla syftet var såklart att börja kolla in vad de olika kandidaterna egentligen går till val på i världens mäktigaste land.

Under "ISSUSES" står de punkter Hillary Clinton går till val på. Den första är Strengthing the middle class, där det framgår att det är fler som går i personlig konkurs än gick ut från college. Vilket Clinton vill ändra, bland annat genom högre minimilöner. Andra åtgärder är tillgänglig sjukvård för alla amerikaner (45 miljoner amerikanser sägs vara utan sjukförsäkring), sänka energikostnaderna, "skapa bra jobb med bra löner" (hur nu det ska gå till?) och få den federala budgeten i balans (för framtida generationers skull, känns argumentationen igen?). Hon vill även utöka möjligheten till kvalitativ barnomsorg.

En anna punkt Hillary Clinton tar upp är att avsluta kriget i Irak. Ur taktisk synvinkel är frågan svår för Clinton, eftersom hon röstade för invasionen i senaten. Nu vill hon påbörja en förflyttning hemåt inom 90 dagar.

En anna punkt långt framme är glädjande nog Energy independence and global warming, d v s ett energioberoende och arbete mot global uppvärmning. Hon vill anslå 50 miljarder dollar åt energieffektivisering, satsning på inhemska bränslen, etanol, "ren kol-teknologi" och "utveckling".

Hur mycket 50 miljarder dollar är? Jättemycket. Som jämförelse: USA:s trupper i Irak och Afghanistan kostar 12 miljarder dollar i månaden, d v s 144 miljarder dollar om året.

En annan viktig punkt för Clinton är att satsa på the Veterans, d v s gamla militärer. Bättre sjukvård och högre pensioner, även för anhöriga.

Supporting parents and caring for children är punkt nummer 6, där det står i allmänna ordalag om hur situationen för de amerikanska barnen ska bli bättre.

I övrigt presenteras en rad förslag för att förbättra förtroendet för regeringen, genom ökad transparens på olika sätt, och olika åtgärder för "förstärkt demokrati" (bland annat genom att göra valdagen till nationell helgdag). Clinton vill även hjälpa staterna att förbättra den registrering som ska göras innan man får rösta i presidentvalet, och förbättra den bitvis undermåliga teknologi som finns på vissa ställen. Minns presidentvalet 2001 i Florida?

Sammanfattningsvis: Hillary Clinton är definitivt inte grön. Hon står dock för en hel del bra saker, varav satsningen på hållbar energi är det viktigaste, även om hon både vill sänka energipriserna och satsa på "ren kol". Ett avslut av närvaron i Irak är inte oproblematisk, samtidigt är det antagligen det enda sättet att på sikt få en hållbar situation. Och höjda minimilöner och allmän sjukförsäkring är jättebra åtgärder (när ska man i Sverige kunna få rösta på höjda minimilöner, istället för att förlita sig på att LO aldrig fixar det?).

En som gett Hillary Clinton sitt fulla stöd är Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom, i sitt senaste nyhetsbrev:

I’m chanting for Hillary Clinton for President 2008! Jag är amerikansk
medborgare och det är även henne som jag kommer att rösta på. Självklart skulle
jag helst vilja se en grön president, men det är inte särskilt realistiskt.
Anledningen som jag verkligen hoppas på Hillary är att det är en viktig
feministisk delseger, att en kvinna sitter på posten som världens mäktigaste
människa. Jag tror att det kan leda till att miljontals tjejer världen över
börjar tänka ”jag kan också”.


Vilket är ett oroväckande uttalande. Dels för att jag anser att man alltid ska rösta efter vad man tycker, men också för att det är jättedumt att låta könet avgöra vad man lägger sin röst på. Eller Chamberland kanske väljer att rösta på Condi Rice om hon blir republikanernas kandidat, om demokraterna ställer upp med en man som sin kandidat? Det hoppas jag inte.

Aktuellt odds på Hillary Clinton som USA:s nästa president på Ladbrokes är 2 gånger pengarna. Storfavorit alltså.

lördag, augusti 25, 2007

Danska val

Danmark är ett lite lustigt land. Det spekulerades kraftigt huruvida statsminister Anders Fogh Rasmussen i tisdags skulle utlysa val i höst, vilket han inte gjorde. Däremot la han fram ett skatteminskningspaket, vilket kommer göra att ännu fler svenskar kommer söka sig till den danska arbetsmarknaden.

I Danmark låter man sällan den politiska mandatperioden gå sin fulla period, utan nyval brukar lysas ut med jämna mellanrum. Till skillnad från i Sverige, där det endast används någon enstaka gång.

Jag ser för- och nackdelar. Den främsta nackdelen är att det lätt blir rörigt och kaotiskt, och att politiken kan upplevas som än tjafsigare, om man exempelvis inte är överens om när val ska hållas. Men det finns också en fördel. Om man nu gör ett tankeexperiment:

Den borgerliga alliansen gick till val på lägre inkomstskatter genom ett jobbavdrag, slopad fastighetsskatt, fler betygssteg i skolan och några saker till. Säg att man skulle kunna infria alla sina vallöften inom två år, alltså halva mandatperioden. Vad ska man då göra resten av tiden fram till nästa val? Rulla tummarna?

Alternativet är ju att man börjar genomföra saker som står i respektive partis program. Det skulle kunna handla om att slopa Sveriges Television, införa euro, gå med i NATO, sälja ut fler statliga företag, och andra mer eller mindre klassiska högerfrågor.

Och visst, folket har valt dom. Men nånstans måste ändå en gräns gå för vilket mandat en val regering har, utan att be om nytt förtroende.

Jag tycker det finns tillfällen då det vore bra om regeringen utlyste nyval även i Sverige, för att be folket om mandat innan reformer ska fattas beslut om som inte diskuterats i föregående valrörelse. Givetvis måste det vara frågor av dignitet. Och det är inget som bör missbrukas, Danmark är inte så sjovt som man kan tro alla gånger.

torsdag, augusti 23, 2007

Kommunalt självstyre, vad menas?

Det var ju ett tag sen man kikade i partiprogrammet. Jag bläddrade lite i demokratidelen nyss, inte minst för att kolla hur det står skrivet angående kommunernas självstyre.

Där står:

Det kommunala självstyret måste stärkas. Kommuners beskattningsrätt bör
utvidgas.I höst har De Gröna rådslag om socialförsäkringar, vilket är jättespännande och viktigt på ala möjliga sätt. Men prioriterat efter det tycker jag faktiskt frågan om vilka befogenheter, inte minst skattemässigt, som miljöpartiet, faktiskt tycker att Sveriges kommuner ska ha. Det är nämligen långtifrån klart. Ska kommen få införa koldioxidskatt? Eller ligger det på regionen? eller båda? Hur blev det med det höjda barnbidraget i Dals-ed?

Vidare står:

Lagar som inskränker det kommunala självstyret ska i huvudsak syfta till att
garantera medborgarens rättigheter, demokratiska såväl som sociala, gentemot
kommunen.


Vilket kan vara hur radikalt som helst, om man tolkar det välvilligt. Men man kan faktiskt också tolka det som en total urvattning av allt vad kommunal självbestämmanderätt är.

Man kan exempelvis anse att maxtaxa på dagis är en reform som medborgaren bör ha rätt till, gentemot kommunen. Eller att man har rätt att ha en fritidsgård i varje stadsdel. Eller kommunalt stöd till Sveriges bridgeklubbar. Listan kan, bokstavligt talat, göras oändligt på vad man kan anse att medborgarna ska för "demokratiska såväl som sociala", rättigheter gentemot kommunen.

Dessa frågor måste miljöpartiet göra klart vad vi egentligen tycker i konkret politik. Vilka frågor vill vi föra ner till regional, kommunal och individnivå?

Tintin och Per Klarberg

Ja, nu är det dags för en ny offentlig diskussion om yttrandefriheten kontra andra friheter. Som friheten att inte bli hetsad mot, gestaltad av lagen Hets mot folkgrupp.

Det är nu seriefiguren Tintin som blivit polisanmäld för hets mot folkgrupp. Det gäller seriealbumet Tintin i Kongo från 1930. "Enligt anmälan innehåller boken rasistiska nidbilder av afrikaner och bör betraktas som hets mot folkgrupp".

Jag har ännu inte läst albumet, men blir ju såklart extremt sugen för att stilla min nyfikenhet. Jag har svårt att tro att det är så grovt att det inte kan få finnas kvar i bibliotek, så som gjorts i USA och Storbritannien.

Dagens sverigedemokrat i sydsvenskan, Per Klarberg från Trelleborg, tyckte att Trelleborg "av princip för yttrandefrihetens skull" skulle ta dit Lars Vilks Muhammedutsällning.

Visst, det är inte bara Sd som tycker man ska provocera och tänja på gränser. Jag tycker inte att religion ska vara en helig ko och gå före yttrandefriheten, men det blir ju spännande när Klarberg får motfrågan:

Tycker du att Ecco Homo-utsällningen* skulle ha välkomnats till Trelleborg?

och svaret blir:

ähh... hahaha. Nu satte du mig i rävsaxen. Nej, jag tycker inte om den
utställningen. Den var jättekränkande.Så går det när hatpropaganda kläs ut i ord som yttrandefrihet. Den måste per definition gälla alla för att vara giltig. Men just därför så är det faktiskt viktigt att den så långt som det bara är möjligt faktiskt får finnas även i verkligheten.

-----------------------------------------------------
*Ecco Homo-utställningen visades i Stockholm 1998, och framställde Jesus som aidssjuk, homosexuell och transvestit. Många tyckte såklart inte om den.

tisdag, augusti 21, 2007

Det här med extra val

Tentaplugg är inget roligt. Därför tog jag mig en liten paus, och blev genast på dåligt humör. Såg att vårt språkrör i tjänst, Peter Eriksson, uttalat sig negativt i DN angående utspelet från de borgerliga partisekreterarna på DN debatt om kommunernas möjlighet att utlysa extra val.

Jag tycker det är för dåligt. När alliasnen är mer radikala än miljöpartiet i frågor som rör kommunal bestämmanderätt, så känns det oerhört fel. Att Marita Ulvskog skulle vara emot är väl knappast nåt att bry sig om, men De Gröna?

Argumentet

det kan bli ett val om man ska rösta på sverigedemokraterna eller inte. Det
tycker jag inte alls är bra


är för övrigt det värsta jag känner i den här diskussionen. OM det blir effekten, vilket det säkerligen blir om det är vad man är ute efter, så får man naturligtvis låta bli. Det är ju inte därför möjligheten ska finnas.

Riksdagen får utlysa nyval, efter speciella regler. Det måste gå tre månader, och den gamla regeringen måste avgå innan extra val får lysas ut. Vilket man enkelt kan överföra på kommunal nivå.

Det mest skrämmande är att det gröna språkröret inte är ensam, massor med miljöpartister förefaller vara livrädda för att ge Sveriges kommuner utökade befogenheter. Man kan fundera över om det är en tilltagande sosseanpassning som ligger bakom?

I vilket fall är det himla tråkigt.

Brottsprovocera mera

En mamma i Eslöv, vars 14-årige son på lördagskvällen kom hem stupfull på langad sprit, hjälpte dagen efter polisen att sätta dit langaren.

Hon bad sin son att ringa langaren och beställa en flaska sprit, och de bestämde plats och tid. Mamman ringde polisen, som kunde gripa langaren på stället, och beslut om husrannsakan i bilen kunde omedelbart fattas. Hela artikeln finns här.

Jättebra agerat, naturligtvis. Det känns bara lite onödigt, att man ska behöva invänta en medborgare som tar saken i egna händer.

Jag tycker att polisen borde ha mandat att brottsprovocera. Hellre det än att utsätta medborgarna för de risker som det innebär. Och att samtidigt faktiskt kunna få bort en del av den langning, och annan brottlighet, som är så svår att komma åt.

måndag, augusti 20, 2007

Samtyckeskrav för sex?

Zaida Catalán skriver på sin blogg om hur Sverige borde införa en samtyckeskrav när det gäller sex. Detta för att väldigt många av de våldtäktsmål som kommer upp i domstol ger friande dom, och att de flesta inte ens anmäls, och att en majoritet av de som anmäls inte når upp till domstol.

Även Maria skriver om det.

Att våldtäkt oftast inte leder till rättslig påföljd ska inte ses som att det är ett i samhällets ögon accepterat brott. Maria gör exempelvis en raljant jämförelse med att gå mot röd gubbe- vilket är förbjudet men trivialt- och menar att våldtäkt i det närmaste är en av samhället accepterad sak. Det, menar jag, är inte fallet. Anledningen till de många friande domarna är ju att det är det kanske svåraste brottet att bevisa, av det enkla skälet att sex är en så vanlig sak som de flesta har, om än i olika omfattning.

Jag skulle vilja skriva "alla" vill ha sex på något sätt, men nöjer mig med "nästan alla". Vissa vill ha gruppsex, sex fulla, sex utomhus, ja en längre lista på olika preferenser finns här.

Och den allra vanligaste våldtäkten är ju den som begås av en pojkvän eller före detta pojkvän, alltså någon man tidigare haft en sexuell relation med. Det försvårar det hela, rent juridiskt.

Men det största problemet med en samtyckeslag, är att den med största sannolikhet skulle bli ett slag i luften. Hur ska man kunna bevisa att någon gett sitt samtycka till att sex, genom att bara säga ja? Ord kommer i en domstolssituation fortfarande stå mot ord.

Alternativet är förstås att man sätter sig ner och faktiskt skriver under ett samtyckeskontrakt. Teoretiskt så är det antagligen den enda åtgärden där man faktiskt skulle kunna få en samtyckeslag som kan gälla. Men alla förstår att det är fullständigt orealistiskt.

Något annat som ligger nära är att prata om omvänd bevisbörda, "delad bevisbörda", eller annat. Men som Tomas skriver på Marias blogg, det är emot en av de mest fundamentala rättsprinciperna som finns. Man måste betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad.

Jag undrar om det framöver kommer resas några krav på samtyckeslagstiftning av våld? Misshandel är förbjudet oavsett hur mycket man är med på det, eller vad man kommit överens om, eller hur man kommit överens om det. En typisk morallag alltså.

Och många är de gröna ideologer som brukar förakta morallagar, i vilken form de än vara månde?

lördag, augusti 18, 2007

Hur promota damfotboll

Kikade lite på matchen mellan Umeå och LDB Malmö idag, TV4 visade den. Tyvärr vann Umeå och har nu trygga 7 poäng ner till Malmö.

Damfotboll alltså. Denna företeelse som likt curlinglandslaget under vinter-OS, emellanåt blir oerhört populär, fast då i samband med EM eller VM. Detta naturligtvis beroende på att det svenska damlandslaget tillhör världens 3-4 bästa lag.

Och visst är dessa arrangemang kanonbra, för oss som gillar fotboll. Det är spänning och bra spel. Vilket inte alltid kan sägas om spelat i damallsvenskan. Umeå vinner nästan alltid och resultat som 7-0 är inte ovanliga.

Sådant jämnar antagligen ut sig om man ger det lite tid. Damallsvenskan har trots allt inte funnits längre än från början av 90-talet. Likaså lär ju spelet utvecklas med tiden. Men ett par saker tror jag man skulle kunna göra för att påskynda trenden. Nämligen, anpassa spelet efter aktöterna, istället för tvärtom.

Man skulle kunna ha något mindre och något lättare fotbollar. Kvinnor är generellt mindre än män, och har mindre muskelmassa. Att använda en boll gjord för större människor funkar, men spelet blir lidande, alldeles i onödan.

På samma sätt borde man fundera över om planen borde vara lite mindre. Slutligen kan man också fundera över att använda något mindre målburar.

Friidrotten har för länge sedan kommit på det här. Exempelvis är häckarna lägre i damernas lopp än herrarnas, i kula för damer så är tyngden lättare, och i mångkamp så är det färre grenar. Detta har inte gjort damidrotten mindre populär, utan tvärtom betydligt intressantare.

Skönt nog så är det inom kort både friidrotts-VM och VM i damfotboll. Ännu lyckligare kommer det sammanfalla med 11 dagars total ledighet för min del.

fredag, augusti 17, 2007

Öppet brev till Martin Kinnunen

AFA finns inte. Bara FA- Fascistisk Aktion.

Jag avskyr verkligen våld. Politiskt våld är på ett sätt värre. Särskilt kanske om det drabbar en närstående till en politiskt aktiv: barn eller respektive.

Ville bara skriva och säga det. Att man inte kan skriva "även våld mot sverigedemokrater är fel", utan att man ska skriva "våld mot politiker är fullständigt horribelt". Det handlar om grundlagsskyddade rättigheter. Inte person.

Jag avskyr er politik, och det kommer jag fortsätta göra. Detta mail handlar inte om att jag är ledsen över överfallet på din sambo för att ni sverigedemokrater gynnas politiskt. Självklart vinner ett parti som utsätts för en sån här sak sympati, eftersom de allra allra flesta i samhället avskyr våld.

Men.

Jag är ledsen över överfallet eftersom det är ett övergrepp mot en oskyldig människa, inte för att det gynnar er politik.

Klyschan säger att "alla förlorar på det i slutändan", och det är sant. Även om din flickvän och du självklart drabbats hårdast den här gången.

Rasmus Ling
Miljöpartiet De Gröna i Malmö


-----

Publicerar det även på bloggen
rasmus-blogg.blogspot.com

torsdag, augusti 16, 2007

Död organisation

AFA finns inte längre. Numera finns bara FA. Fascistisk Aktion.

Priset för Malmö Arena

Jag blir upprörd.

Främst på grund av att Malmö Stad lägger ut 50 miljoner över tio år på namnet på den nya arenan man skänkt bort marken på. Namnet ska då bli klatchiga Malmö Arena. Vilket är kanonbra PR för kommunen? Tja, sådär.

Men också, för att MIF Redhawks faktiskt också fått ett bättre bud, av Vattenfall. Ett mycket bättre bud till och med. Dubbelt så bra. 100 miljoner över tio år.

Att jag aldrig gillat MIF Redhawks, eller dess föregångare Malmö IF, hör inte hit. Det är principen. Att man gör en generös affär för att arenan ska byggas är en sak. Men där går gränsen. Att efter ha gett bort namnet, sockra på med ännu mer pengar, gör mig illa.

Kommunstyrelsen kommer avgöra det. Det är bara att hoppas på miljöpartiet. Eller?

måndag, augusti 13, 2007

Värdekonservative Gahrton?

Per Gahrton skriver idag under Aktuella frågor i Sydsvenskan. Han naser att det bör fattas ett "demokratiskt beslut" om vilket som ska vara EU:s framtidsspråk, och inte låta "marknadskrafterna" avgöra.

I det senare fallet är det uppenbart att det är engelskan som skulle vinna. Något som är praktiskt ur alla tänkbara synvinklar. Gahrton tycker dock inte att det här med praktiskhet att göra.

En del tror säkert att det bara är en fråga om vad som är praktiskt. Israeler, nordafrikaner, indier och afrikaner och många andra har begripit bättre.

Förklaringen till detta var:

Vad skulle Israel ha varit med tyska eller engelska som nationalspråk istället för hebreiska? Varför envisas Indien med att försöka etablera hindi som lingua franca? Varför har Algeriet, Marocko och Tunisien övergått från franska till arabiska som officiellt språk? Varför försöker allt fler före detta kolonialländer ersätta kolonialspråken med inhemska språk trots att det knappast är praktiskt, till exempel swahili i Tanzania? Språk är identitet. Och därmed politik. Det har man förstått på många håll i världen.

Frågan man ställer sig är: Är Per Gahrton värdekonservativ? Varför ser han annars ett sådant värde i bevarandet för bevarandets skull?

För mig är det uppenbart att språk inte har någon betydelse i sig självt. Det är inget självändamål att bevara ett gammalt språk eller bevara ord för sakens skull. Detsamma gäller dialekter.

Att Marocko ville gå över till arabiskan efter sin frigörelse från Frankrike var kanske inte så konstigt. Men den situationen gäller knappast för EU idag. I Europa talas engelska som förstaspråk av Storbritannien, och inget mer. Som andraspråk talas det av stora delar av Europa.

Engelska används också i stora delar av Afrika, av Indien och Nordamerika. I Sydamerika är det språket som lärs ut som andraspråk efter spanskan (och portugisiskan i Brasilien).

På några generationers sikt så hoppas jag att världen har ett gemensamt språk som alla förstår. De andra kommer då bli överflödiga, förutom teckenspråk naturligtvis. Språket får gärna vara engelska. För mig är det uppenbart att det skulle föra med sig enorma fördelar, och några nackdelar alls kan jag inte se.

Död åt svenska språket, har Anders tidigare skrivit. Jag går gärna ett steg längre. Död åt så många språk som möjligt!

fredag, augusti 10, 2007

Människa, kvinna, mamma, älskarinna, partiledare

Efter tipset från Mikael Almén så beställde jag Gudrun Schymans bok Människa, kvinna, mamma, älskarinna, partiledare. 14 kronor, inklusive frakt. Det var den värd.

Jag blev imponerad över hur personligt och utlämnande hon skrev. Boken var ju ingen traditionell politikersjälvbiografi av typen Så tänkte jag eller Alla dessa dagar, utan handlade om tidsperioden hösten 1996 till januari 1998, den turbulenta tiden då Schyman blev medveten om sin alkoholism, vilket även övriga Sverige blev.

1996 erkände Schyman att hon vid ett antal tillfällen druckit för mycket, att hon ibland hade problem att hantera alkohol. Men alkoholist? Nej. Det fanns ju många som drack mer än henne. Hon lade in sig på ett så kallat Ewa-hem i Stockholm i två veckor, och kom tillbaka till riksdagens öppnande.

Hon fick återfall. Och fick insikt om sin sjukdom.

En mycket stark bok, och man måste verkligen inte vara politiskt insnöad för att uppskatta den.

tisdag, augusti 07, 2007

Tapp eller topp

Det finns två saker i den politiska jargongen som ofta stör mig. Det ena är opinionsundersökningar, och hur man från en månad till en annan mäter "utvecklingen" av ett parti, hur "populärt" ett utspel är, eller vilken betydelse en utnämning eller "affär" haft. Egentligen är det inte själva opinionsundersökningarna jag stör mig på, men på vilket sätt de framställs ha en sån oerhörd betydelse, vilket inte är sant i de allra flesta fall.

Den andra saken jag stör mig på, är på det sätt många beskriver "ras" i mätningar, eller "tappade väljare". Och då behöver det inte vara i form av opinionsmätningar, utan även i allmänna val.

Folkpartiet fick färre röster i valet 2006 än 2002, det är ett faktum. Vad det beror på kan man bara spekulera och analysera. De flesta anser att "tappet" beror på dataintrångsskandalen, så även folkpartiet själva enligt sin valanalys. Andra, som jag, tror att folkpartiet fick ett högre resultat än de var förtjänta av 2002. Och det viktiga där är, att det inte var på grund av några språktest eller nån Leijonkung, utan bara på grund av att moderatledaren Bo Lundgren var Sveriges gråaste och mest visionslösa person.

Kort sagt, folkpartiet har inte gjort något "tapp" i ordets egentliga betydelse!

Kristdemokraterna fick knappt 12 procent i valet 1998, likaså vänsterpartiet. Folkpartiet var då betydligt mindre (4,7%) och socialdemokraterna gjorde ett förhållandevis mediokert valresultat (36,4%).

Och visst, både kd och v gjorde betydligt sämre resultat både 2002 och 2006. Men omvänt gäller ju än mer, de båda gjorde oväntat bra resultat 1998, och de flesta inklusive jag själv vill förklara deras respektive framgångar med andra faktorer än partierna själva!

Samma sak gäller socialdemokraterna. I 2006 års val gjorde man ett "tapp" jämfört med 2002, 39,8 sjönk till 35 procent. Den populäraste förklaringen är att det blev maktskifte för att "väljarna var trötta på Persson". Men redan 1998, när väljarna svårligen kunde vara trötta på Persson, så fick man knappt bättre än valet i höstas. Kan man då tala om att det är att "tappa" väljare?

Människor är inte statiska, utan förändras över tid. Precis som partierna, de består ju trots allt också av människor. Att jämföra ett val i en tid med ett nytt är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt. Och att ta väljare för givna, är också vanskligt. Har man inga säkra väljare, har man heller inga att tappa.

onsdag, augusti 01, 2007

Två hits

Två bra saker på samma dag:

Glenn Hyséns tal på Stockholm Pride var mycket bra. Petter Wallenberg skrev om det igår, och Glenn uppfyllde hans önskan. Det är fel att slåss, och det är fel att antasta även killar. Det är bara att hoppas att många unga idrottande ungdomar lysnnade på talet.

Och idag, 1 augusti, är trängselavgifterna återinförda i Stockholm! Åsa Romson och Per Bolund tackar för moderata och folkpartistiska omsvängningar här.
Jätteskönt naturligtvis, och förhoppningsvis kan kollektivtrafiken byggas ut även om inte trängselpengarna går dit, även om det hade en pedagogisk poäng.