tisdag, augusti 15, 2006

Alternativa kostnader

"Man får aldrig glömma att utifrån ett liberalt perspektiv så kan en skattessänkning aldrig vara en kostnad, utan ett skatteuttag är alltid en inkomst för staten."

Så beskrev en nyliberal hemsida synen på skatteuttag, och hur synen skiljer sig från bland annat socialdemokraterna. De har ju- som de flesta andra- synen att det är dyrt att sänka skatten, då det innebär att det allmänna får mindre pengar att röra sig med, och följdaktligen måste dra ner på skola eller äldreomsorgen.

Det är egentligen ett intressant och riktigt resonemang. Dessvärre är inte nyliberalerna konsekventa. När ett kärnkraftsverk står still, så kostar det pengar eftersom det inte används. När någon inte jobbar så är det en kostnad, oavsett anledning.

På ekonomispråk heter det "alternativkostnad", men används på samma sätt som en riktig kostnad. Alternativkostnaden är inte en kostnad, utan en inkomst man inte får. Som att säga att man förlorar 20.000 i månaden, om man söker ett jobb med den lönen, men inte får jobbet.

Det är fel. Börja kalla saker som kostar för kostnader, det andra för dom komma på ett annat namn för. Annars blir både politiker och väljare än mer förvirrade, och det är fullt tillräckligt som det är.

Inga kommentarer: