söndag, mars 08, 2009

Klockan tre är bara barnet

I veckan så överlämnadens den statliga utredningen En ny alkhollag över till folkhälsoministern. Efter att ha läst sammanfattningen så kan man konstatera att vissa förändringar föreslås. Gemensamt för de förslag av vikt jag kunnat utläsa är att de borde slängas i papperskorgen.

Mer liberala regler föreslås då det gäller serveringstillstånd för mindre restauranger och tillfälliga serveringstillstånd, liksom tillstånd för mässor och annat. Något som lär leda till ett ökat "kontinentalt" drickande, såsom vin till maten på vardagar etc. Något jag faktiskt ser ett värde i att försöka hålla nere. Det behöver inte finnas starköl på sushihak eller Sibylla. Mot bakgrund av att antalet ställen med utskänkningstillstånd ökat med ca 30 % mellan 1997 och 2007 så borde det finnas skäl att inte ytterliggare förenkla tillståndsprocessen. Särskilt då man också vill mildra bestraffningarna för de som bryter mot lagen. Erinran ska vara förstahandskonsekvensen, indraget serveringstillstånd först i andra eller tredje hand.

Däremot vill man förbjuda kommunernas möjligheter att besluta om förlängda utskänkningstillstånd för nattklubbar. Idag gäller den normala tiden mellan 11-01, med möjlighet till förlängning till 05. Utredningen föreslår att tiden ska inskränkas till 03. Detta trots att bland annat rikspolisstyrelsen och de tre största kommunerna varit emot.

Inskränkningen i det kommunala självstyret i den här frågan är uppenbar, kommunerna ser olika ut och borde själva få avgöra vad som är rimliga öppettider. Men det finns även andra invändningar. I Malmö är det uppenbart att det ganska framgångsrika arbetet mot svartklubbar skulle krossas i spillror av inskränkningen till 3. Folk vill dansa och ha roligt, och kommer också att göra det. Men bättre förstås, om det sker i lagliga och kontrollerade former. Att det skulle minska den totala alkoholkonsumtionen eller alkoholrelaterade skador tror jag heller inte. Särskilt inte när andra liberala åtgärder genomförs parallellt.

Nej, den här utredningen bör nog gå ett varv till. Tänk om, gör rätt.

Inga kommentarer: