fredag, februari 01, 2008

Skalor

På gårdagens föreläsning på Högskolan så pratade föreläsaren om en intressant teori hur politiska partier söker sig till mitten för att attrahera så många väljare som möjligt, och en del om partiers olika preferenser (få igenom beslut och vinna nya väljare). Men det som spred glädje, åtminstone för mig, var när föreläsaren pratade om höger-vänster-skalan:

"Den är ju inte konstant. I USA är höger konservativa och vänster liberala.
I Sverige är vänster socialism och höger liberalt. Men många menar ju att det
finns många andra dimensioner i politiken, som en vertikal grå-grön skala
exempelvis."

Inga kommentarer: