torsdag, februari 21, 2008

Urbaniseringen fortsätter, Hurra!

SCB slår fast att människor fortsätter flytta till Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund. På det stora hela är det Sveriges städer som ökar mest, och småkommuner i norrland har det svårare.

För de som bor i småkommuner med vikande befolkningsunderlag har förstås en svår sits. En mindre och åldrande befolkning leder till svårigheter att klara kommunens åtaganden, eftersom skatteunderlaget minskar. Hur tråkigt det än är för dem, så är utvecklingen i stort något positivt.

Ju fler som väljer att bosätta sig i städer, ju enklare kommer det vara att ställa om samhället så det blir ekologiskt hållbart. Att leva i en stad kräver mindre transporter, och de som ändå måste göras går att göra betydligt mer effektiva. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter blir större, det finns större möjligheter att bedriva bibliotek kostnadseffektivt, det går att få ett större utbud av restauranger, med mera.

Och tänka sig vilken kommun i Sverige som har flest med utländsk bakgrund. Jag blev själv förvånad: Haparanda.

4 kommentarer:

Elin Frid sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Elin Frid sa...

Jag måste tyvärr avslöja att du har fel där. SCB anger att den kommun som har störst andel människor med utländsk bakgrund är Botkyrka med sina 50,8%, detta motsvarar 40 148 invånare, alltså ca. fyra gånger så många som det totala antalet människor i hela Haparanda. Haparanda har (tyvärr?) bara 5096 invånare med utländsk bakgrund :)

http://www.scb.se/templates/subHeading____26051.asp
Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31/12/2007

Däremot har Sydsvenskan rätt i att procentandelen av invånarna med utländsk bakgrund ligger nära varandra i fallet Botkyrka och Haparanda, där den sistnämnda kvalar in på en andra plats med sina 50%.

Rasmus Ling sa...

Jag menade förstås inte flest i absoluta tal, utan som andel (lite slarvigt skrivet av mig). Och där var de tvåa, som du påpekar.

Anonym sa...

det är förstås inte alla delar av arbaniseringen som är positiv, men på det stora hela tillhör jag också de som tror transporter, energiförsörjning, etc är lättare att ordna (till mindre miljöbelastning) om vi bor i städer.

tycker att det finns för många småstadskramare (städer med utspridda bostäder) i mp, och tycker de gröna borde bli mer storstadstillvända.

tätt, nytt och urbant!

rickard.nygren@mp.se (stockholm)