måndag, september 04, 2006

Hårdare tag, folkpartiet?

Folkpartiet vill:
• Att det är domstolen som alltid fattar beslutet om buggning ska få användas.


Så har inte skett i det här fallet.

• Buggning ska få användas vid förundersökning av brott som har ett minimistraff om fängelse i minst fyra år, t.ex. terroristbrott, mord, dråp, och grova rån.

Nej, ingen förundersökning ligger till grund, bortsett från detta då såklart. Och det är knappast fyra års fängelse.

• Buggning ska även (om straffvärdet bedöms vara högre än fyra år ) kunna tillämpas vid förundersökning av andra allvarliga brott, som grova narkotikabrott, människohandel, koppleri och grova sexualbrott.
Nej, inte heller detta är uppfyllt.

• Buggning ska endast få avse en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att vara. Om det rör sig om en tredje persons bostad ställs ännu högre krav. Advokatkontor, läkarmottagningar, socialkontor och lokaler där det förekommer själavård, m.fl. lokaler undantas från buggning.

Detta ser dock ut att vara uppfyllt. Det finns anledning att tro att socialdemokrater befinner sig på en intern server. Och politiska lokaler ser inte ut att vara undantagna från övervakning.


• En parlamentarisk nämnd ska följa användningen av bl.a. buggning. Användningen av sådana tvångsmedel ska redovisas i en årlig skrivelse till riksdagen.

Vi väntar nu på skrivelsen till riksdagen...

• En person som varit utsatt för buggning ska informeras i efterhand. Den som avlyssnats felaktigt kan få skadestånd.

Är det rimligt att personerna för veta det via medierna? Och när kommer räkningen från Liberalerna?

Lag och rätt är en av folkpartiets viktigaste frågor. Vill du läsa mer om hur vi vill göra Sverige säkrare och se rapporter, motioner och faktablad om ämnet? Gå till Våra viktigaste områden - Lag och rätt.

"Det börjar odlas en kultur inom socialdemokratin, där man sätter sig över de demokratiska reglerna". Så sa Leijonborg när förtalsmailen skickades till Reinfeldt. Dags för lite självkritik?

Källa

Inga kommentarer: