måndag, maj 22, 2006

Politiken är inne

Ikväll
visas en debatt, Ungt val. Partiledarna ska svara på frågor från förstagångsväljare. Det ska bli spännande, hoppas att de unga får ifrågasätta de svamlande svaren som brukar ges. Lite mindre snack om 3:12-regler, lite mer om mål och visioner, tack.

"Politik intresserar få i nian", kunde man läsa på Text-TV. Sanningen bakom rubriken var snarare att 4 procent är politiskt aktiva i ett parti, vilket faktiskt är samma andel som befolkningen i övrigt. Ett fenomenalt resultat, med tanke på hur få politiker som tar sig tid att lyssna på den här gruppen! 30 procent visst inte vad de skulle rösta på, vilket inte heller är ett anmärkningsvärt resultat.

Frågan är hur stort intresset skulle bli om unga skulle få chans till lite inflytande? Varför inte sänka rösträttsåldern till 16 år? Varför inte ta bort valbarhetsåldern, och anse att de som får plats på ett partis lista per definition är att anses som lämplig? Varför inte föra ner makten till dom som faktiskt berörs av besluten?

Nej, det är klart. Då kanske det politiska intresset skulle bli för stort.

Inga kommentarer: