söndag, maj 28, 2006

Valbarhetsåldern i allmänna val

Jag fick precis veta av Melin att en av mina två motioner gick igenom i kongressutskottet. Motionen handlade om att valbarhetsåldern i allmänna val ska slopas.

Motionen hamnar säkert i kategorin "stollig". Av den enkla anledningen att de allra flesta politiska tyckare inte har den minsta tilltro till vare sig partier eller människor.

För mig är det självklart att förmåga att rösta eller att kandidera inte har med ålder att göra. Vad gäller det förstnämnda måste man dock komma överens om en gemensam nivå (mitt förslag 16 år), jag vänder mig starkt emot någon slags test på när någon anses tillräckligt mogen och/eller kunnig för att få rösta. När det gäller valbarhet är det skillnad.

Skillnaden består i att det är partierna som nominerar personer på sina listor. Jag anser att om en person får förtroendet av sitt parti att stå på en lista, så ska personen per definition anses mogen uppgiften. Om inte så är det till syvende och sist väljarna som avgör detta. Nu hoppas jag att partistyrelsen visar att de har samma positiva syn på partiernas rätt till självbestämmande som jag och riksdagsledamot Lotta Hedström.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hi! Just want to say what a nice site. Bye, see you soon.
»

Anonym sa...

I find some information here.