lördag, oktober 06, 2007

Det goda i jakt

Jag hade ett tag funderingar på att bli medlem i Djurens Rätt. Frågor om att värna rättigheter för djur på olika sätt är ytterst sällan aktuella, och jag tycker det är viktigt att man på olika sätt försöker att minska lidanden för olika djur.

Det som gör att jag inte kan gå in som medlem i Djurens Rätt är deras syn på jakt. De är emot jakt eftersom det orsakar lidande och död för djuren.

Och visst, så är det ju. Problemet är att alternativet är så mycket värre. Att bli skjuten till döds måste vara barmhärtigare än att bli uppäten levande.

Många argument för jakt är dåliga. Att vara ute i naturen kan man givetvis vara ändå, att kalla något "viltvård" är i mångt och mycket nyspråk. Naturen fixar ju en balans om den lämnas ifred.

Men, ur ett djurskyddande perspektiv så minimeras lidandet om människan går in och styr. Om det kan man gilla eller inte. Själv tycker jag det är bra.

Andra nyheter: Djurens Rätt fyller 125 år, och Kronprinsessan Victoria meddelar att hon inte bär päls, av etiska skäl.

Inga kommentarer: