torsdag, oktober 04, 2007

Lite bättre konsumentmakt

Regeringen "vill" att en klimatmärkning av mat ska införas. Jag skriver "vill" med citattecken eftersom det snarare verkar vara en önskan från regeringens sida. En önskan på samma sätt som ett barn som skriver en önskelista inför julafton.

De flesta skulle tycka att en regering inte skulle behöva önska sig saker när det handlar om politiska beslut, utan att man faktiskt genomför dem eftersom man anser att det är bra. Så tycker inte regeringen i frågan att klimatmärka mat. Man vill låta aktörerna sköta det själva. Lagstiftning verkar vara ett fruktansvärt ingrepp.

På allt livsmedel vi köpr ska det finnas en innehållsdeklaration, där det framgår vad som är i. Både för allergiker, men också för att människor ska kunna fatta genomtänkta beslut vad gäller intag av kolhydrater, fett och protein.

Det är inget som underlättar för producenterna. Tvärtom. Utan lagstiftning hade det knappast blivit av. Men att på liknande sätt klimatmärka maten är inget regeringen vill tvinga fram.

Livsmedelsproduktionen står för en femtedel av klimatpåverkan. En enkel sak för att förbättra detta vore att ge konsumenterna möjlighet att välja. Att kunna använda den omtalade konsumentmakten. Men det vore väl att hoppas på för mycket.

Inga kommentarer: