lördag, november 24, 2007

Arbetscentrum behövs

Det tog lite tid, men idag publicerades vår insändare som svar på det moderata uttalandet om att det inte behöver satsas på de utanför arbetsmarknaden, vilket jag bloggade om för ett tag sen.

This is it:

Moderaterna i Malmö reserverade sig i kommunstyrelsen mot en satsning på Arbetscentrum, Vuxenutbildningen och Finsam. Kommunalrådet Anja Sonesson (m) motiverar detta i Sydsvenskan 12 november med att insatserna inte behövs i en högkonjunktur. Denna reservation visar att moderaterna inte har någon koll på den sociala situationen i Malmö.
Att arbetsmarknaden i både Malmö och resten av Sverige kraftigt förbättras till följd av högkonjunkturen är sant. I augusti 2007 var 6924 malmöbor arbetslösa, jämfört med 9589 samma månad 2006. De som dock fortfarande är utanför arbetsmarknaden är de som har allra svårast att komma in, och därför har en längre, och därmed kostsammare, väg tillbaka till en situation med egen försörjning. Genom att i en högkonjunktur satsa extra på denna grupp ökar vi förutsättningarna för att de har jobb när arbetslösheten ökar igen.
Just därför görs inför år 2008 en neddragning om 15 miljoner på AUC, som p g a högkonjunkturen inte är i behov av samma medel. Istället satsas 10 av dessa miljoner på Arbetscentrum, som tillhandahåller insatser för personer med arbetshinder. Läser man den statistik Arbetscentrum visar så är det tydligt att verksamheten har stora positiva effekter för många malmöbor. Ett exempel är Servicepatruller, ur vilka 82 procent kunnat gå till annat arbete.
Istället för att nonchalera de sociala problem som faktiskt finns i Malmö, borde Anja Sonesson sätta sig in i problematiken. Miljöpartiet välkomnar moderaterna in i verkligheten.


Rasmus Ling (mp)
Ledamot Arbetscentrum
Anna Norrman (mp)
Ledamot i kommunstyrelsen

Inga kommentarer: