måndag, november 26, 2007

Att stjäla en dålig definition

Genom historien har ett par stycken gjort egna definitioner av ordet "stöld", vilket enligt brottsbalken 8 kap 1§ är den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

Pierre-Joseph Proudhon hävdade att "egendom är stöld".

Robert Nozick hävdade att "skatt är stöld".

Och nu kommer en tredje klockren (?) definition, Magnus Andersson, ordförande för centerpartiets ungdomsförbund, som hävdar att det är att det är stöld att inte handla.

Jag tycker Anderssons är sämst hittills.

2 kommentarer:

Nisse sa...

Pierre-Joseph Proudhon faktiskt, inte Marx. Eget inlägg på samma tema är på gång.

Rasmus Ling sa...

Där ser man, tack!