fredag, november 02, 2007

Marknadsmisslyckande i kurslitteratur

I kurslitteraturen på Statsvetenskapen så togs begreppet "marknadsmisslyckande" upp. D v s i alla de fall när marknaden inte fungerar enligt idealet. Så är det i nästan samtliga fall. Att ha fullständig information om varan, samtidigt som transfereringskostnaderna (priset för att köpet ska kunna äga rum) är låga, är en omöjlighet.

Självklart kan man dock komma olika nära marknadsidealet. Grönsaksförsäljningen på Möllevångstorget är ett exempel på en nästan fullbordad marknadsekonomi: man vet vad man får, förhoppningsvis, och om inte så vet man vem man inte ska handla av nästa gång. Säljarna konkurrerar öppet på samma fysiska plats. Det är förhållandevis enkelt att etablera sig. Det är enkelt att jämföra priser. Produkterna är hyfsat enhetliga. En inte perfekt marknad. Men nästan.

Men kursbok tog däremot upp ett annat exempel på "en nästan perfekt marknad": Försäljningen av råolja på världsmarknaden!

Om det är någon produkt där fullständig information om produkten saknas, så måste det vara oljan. Enligt OECD så skulle en liter bensin kosta 30 kronor om den betalade sina externa kostnader (i form av miljöförstöring), och FN:s klimatpanel har sagt samma sak.

När marknaden brister måste politiken styra. Det borde vara självklart. Lika självklart är att en perfekt marknadsekonomi utesluter externa effekter, och att klimathotet är en extern effekt, orsakad av olje- och kolförbränning. Tyvärr finns inte en så basal insikt i kurslitteratur för högskolan 2007.

1 kommentar:

Maria Ferm sa...

PINSAMT! Snacka med ditt studentombud eller något... Det är ju ett direkt bevis på att §5 i högeskolelagen inte implementerats om det står så i kurslitteraturen och det får stå oemotsagt.