onsdag, april 23, 2008

Hyperinflation

På en vecka har priset på korv med bröd ökat med hela 60 procent hos den lokala butiken.

3 kommentarer:

Elin Frid sa...

Det ökade matvarupriserna tros snarare bero på ökad efterfrågan och ökade priser på olja än inflation, för inte har väl inflationen i Kina gått upp med 100% liksom rispriset?

Rasmus Ling sa...

Nu förstår jag inte? Ökade priser är ju själva inflationen. Ökade matpriser är en del av den totala inflationen (d v s prishöjningen generellt).

Vad det beror på vet jag inte. I det här fallet antagligen på att priset var lägre än Glocalnet innan, 5 kronor. Det nya priset 8 känns helt okej det med. =)

Elin Frid sa...

Inflation innebär väl snarare att pengar blir mindre värda, vilket leder till att alla priser går upp. Det vi kunnat studera på världsmarknaden gällande matpriser den senaste tiden är inte inflation. Om det rörde sig om inflation skulle betydelsen av att brödets pris ökat med 60% vara att alla priser ökat med 60%, dvs. att kronans värde minskat med motsvarande, vilket inte är fallet. Inflation leder inte till att vissa produkter blir dyrare, inflation innebär att pengarnas värde blir mindre.