onsdag, april 30, 2008

Trygghet och trafik

Sandor Herold är en återkommande skribent på sydsvenskans insändarsidor. Vid några tillfällen har han skrivit under med "Sverigedemokraterna" eller "sd". Efter debatten mellan Maria Ferm och Erik Almqvist i lördags ville Herold ställa en fråga ttill Maria Ferm.

"Eliterna från Grön Ungdom och Vänsterpartiet bor själva i överklasskvarter i Stockholm och Malmö. Nu frågar jag Maria: När ska du flytta till Rosengård så du kan uppleva mångkulturen där?"

Det är lite komiskt. Vilket som är "överklassområde", Vellinge eller Malmö, är rätt klart för de flesta. Det alla inte vet, och uppenbarligen inte heller Sandor Herold, är att Södra innerstaden (den stadsdel där Maria Ferm bott) har fler anmälda brott än Rosengård.

En annan intressant sak är att den diskussion om otrygghet som det ofta pratas om, handlar om fel saker. Det människor känner sig mest otrygga med i Malmö är inte att bli överfallna, utan problemen och riskerna med trafiken. Detta enligt de trygghetsundersökningar som gjorts. Och till skillnad mot antalet rån, som minskat under flera år, så ökar trafiken konstant. Något att tänka på för oss som vill öka tryggheten.

7 kommentarer:

Erik Almqvist sa...

Antalet rån i Malmö har enligt BRÅ mer än fördubblats mellan 1996 och 2006 (från 424 till 860).

Men jag tror inte rån är den enda formen av brott som lett till en ökad otrygghet i Malmö. Rån, misshandel och våldtäkt står nog alla för sin beskärda del. Och i ett större tidsperspektiv har samtliga dessa typer av brott ökat kraftigt i Malmö under en lång tid såvitt jag vet.

Om du har tillförlitlig statistik som pekar på något annat så får du gärna delge denna.

Rasmus Ling sa...

Ökningen av trafikrelaterade brott har ökat från 51 per 100.000 invånare 1996, till 1207 2006. Det är således något som ökat mer.

Hur brottsligheten utvecklats beror på vilket tidsperspektiv man har. Antalet rån var högre 1999 än 2006 (327 resp 285 anmälda per 100.000 invånare). Antalet sexualbrott var 147 per 100.000 invånare 2006, jämfört med 158 år 1999. Källan är BRÅ.

Givetvis måste arbetet mot brottslighet fortsätta, för det begås alltför många brott i Malmö.

Elin Frid sa...

Jag vill påpeka att antalet anmälda brott inte säger så mycket om huruvida stadsdelen skall klassas som ett "överklassområde" eller ej. Vi kan ta exemplet med Östermalm i Stockholm (som helt klart kan anses som ett "överklassområde"), där rån är sjukt mycket vanligare än i övriga Stockholm. Kanske för att det just där finns något av betydelse att stjäla.

Erik Almqvist sa...

Jämförelsen mellan 96 och 06 är mer relevant, eftersom den påvisar den långsiktiga trenden - dvs grova brott ÖKAR i Malmö. Att man sedan kan hitta tillfälliga toppar och bottnar vissa år är självklart, men att använda dessa som selektiva urval blir missvisande om man vill visa på övergripande trender.

Anonym sa...

Lustigt! Att en person vid namn Sandor Herold som inte är född i Sverige ( och som tidigare hette Kovacsi i efternamn) har så mycket synpunkter på invandrare, dessutom född på menlösas barns dag 28/12

Anonym sa...

Lustigt! Att en person vid namn Sandor Herold som inte är född i Sverige ( och som tidigare hette Kovacsi i efternamn) har så mycket synpunkter på invandrare, dessutom född på menlösas barns dag 28/12

Anonym sa...

Lustigt! Att en person vid namn Sandor Herold som inte är född i Sverige ( och som tidigare hette Kovacsi i efternamn) har så mycket synpunkter på invandrare, dessutom född på menlösas barns dag 28/12