tisdag, juni 27, 2006

Enkät från Företagarna

Jag har ägnat 20 minuter på förmiddagen på att svara på en enkät från organisationen Företagarna. De ska sammanställa vilka riksdagskandidater inom varje parti som är mest företagsvänlig. Inte vilket parti alltså, utan vilken kandidat de rekkomenderar inom partierna.

Det sämsta med enkäten var att man bara kunde hålla med om deras påståenden, eller kryssa i rutan "oviktigt". Dom missar att en del åtgärder inte bara är oviktiga, utan rentav kontraproduktiva.

De första blocket av frågor rörde tillgången på kapital. Vissa saker är väldigt svåra för mig att ta ställning till. Blir det bättre eller sämre med "Införande av rullande reavinstbeskattning"? Mina svar på viktiga åtgärder var bättre offentliga lån och krediter, samt satsningar på regionala riskkapitalbolag.

Det andra blocket rörde frågor om olika åtgärder för att få fler människor i arbete. Företagarnas syn är ju liksom alla gråa partiers att alla ska jobba så mycket som möjligt, så frågorna kretsade ju kring det. Jag höll dock med om påfallande många av deras åsikter.

* Sänkning av arbetsgivaravgiften
* Nej till plusjobb
* Avskaffande av medfinansieringen i sjukförsäkringen (åtminstone för mindre företag, väl medveten om att jag går mot partilinjen)

Det tredje rörde globaliseringen. Till skillnad från Företagarna ser jag det inte som något självändamål att sänka skattetrycket, annars var vi ganska överens: Större satsningar på forskning och utveckling, ökade statliga investeringar i infrastruktur och global frihandel (om det nu är frihandel de menar, men det tror jag).

Den sista frågan var vilka regler som ska gälla när personal måste sägas upp. Jag tycker den för företaget viktigaste personen ska få jobba kvar, och fick då följdfrågan om turordningsreglerna ska avskaffas (på vilken jag svarade nej). Jag kan vara beredd att ta bort 22§ i LAS, den om turordningsreglerna. Men, och det är viktigt, det måste först till ett ordentligt skyddsnät, och förföljelserna av de arbetslösa måste upphöra, innan turordningsreglerna kan tas bort. Först gurkan, sen pastejen.

Det ska bli intressant att se hur företagsvänlig jag är gentemot mina partikollegor. Resultatet kommer i augusti.

2 kommentarer:

Evilin sa...

Vad är plusjobb?
Och vad betyder medfinansieringen i sjukförsäkringen?
Och vilka är turordningsreglerna?

Anders Wallner sa...

Vi är så överens, Rasmus.