fredag, oktober 20, 2006

Höger eller vänster?

Att vara höger är att vilja avskaffa kårobligatoriet, att vara vänster är att vilja behålla det.

Att vara höger är att vilja att a-kasseanslutning ska vara obligatiriskt, vänstern vill att det ska vara frivilligt.

Var det någon som sa att det finns en tydlig skiljelinje mellan höger och vänster?

1 kommentar:

vildvuxet sa...

Angående kårobligatorie och a-kassa så är det ju intressant om man tittar på det ytligt. Men om man analyserar vad det skulle innebära att tvinga fackliga att vara med i a-kassa så inser man väldigt snabbt att detta är en attack mot facklig rörelse.

Skiljelinjen är alltså som vanligt:
Högern avskyr arbetssäljande människors kamp för en värld på deras egna villkor.

.. och "vänstern" försöker vara på de arbetssäljandes sida, men har en trist historisk barlast - dvs är inte tillräckligt frihetlig.