tisdag, oktober 03, 2006

Kortblandare

Sydsvenskan idag.

Sverige på väg att bli ledande asyllandet i Europa.

Enligt artikeln så är Sverige Europas ledande asylland. Varför? Jo, för att Sverige är en av Europas fem största asylländer. Vad betyder det? Att förhållandevis många söker asyl. Hur många som beviljas skriver Sydsvenskan däremot inget om.

Här kan man se hur många som sökt asyl sedan 1984. En topp 1992, sedan en markant minskning, för att gå lite upp och ner, och sedan lite uppåt på 2000-talet. Men de senaste åren har det skett en minskning av antalet sökande.

Här kan man läsa hur många som verkligen beviljas uppehållstillstånd. 2487 fick uppehållstillstånd av humanitära skäl förra året. Inte särskilt många. 1994, toppåret, var det mer än 10 gånger så många.

Sanningen är att vi håller på att stänga våra gränser, Sydsvenskan. En oroande utveckling.

Inga kommentarer: