måndag, oktober 23, 2006

Ja till arbetskraftsinvandring

DN debatt skriver idag Maria Wetterstrand och Paolo Silva att Sverige bör öppna upp för arbetskraftsinvandring. De skriver att Miljöpartiet De Gröna är beredda att göra en blocköverskridande överenskommelse med den borgerliga regeringen.

Det är utmärkt. För att behålla, och förbättra, standarden i offentlig förvaltning och privata företag så måste vi få in arbetskraft utifrån. Utan att det för den sakens skull leder till lägre löner.

Om vi inte släpper in människor utifrån för att få arbeta i Sverige kommer vi ha 25 procent fler pensionärer år 2015 än vi har idag. Ska vi behålla kvaliteten måste fler arbetsföra komma till vår arbetsmarknad.

Socialdemokraterna har hårdast kämpat emot. Förhoppningsvis leder denna invit till en blocköverskridande blågrön uppgörelse för arbetskraftsinvandring, som är till gagn för alla. Isåfall kommer en punkt på positiv-sidan att antecknas, på listan över förbättrade saker sedan maktskiftet 2006. Jag ska göra mitt bästa för att hålla rätt på de förbättringar som faktiskt kommer till, även om jag ska minnas alla de dåliga också...

Inga kommentarer: