söndag, mars 16, 2008

Grön Ungdom driver egen politik

Grön Ungdom brukar ofta påtala att man är det enda ungdomsförbund som för samma politik som sitt vuxenparti. Så är, tyvärr, inte längre fallet.

I höstas antog Grön Ungdoms förbundsstyrelse en rapport med namnet "Biffen, en större miljöbov än bilen". En välskriven rapport med ett stort antal bra och mindre bra förslag på hur köttkonsumtionen kan minskas med politiska beslut.

Rapporter ska vara till för att förtydliga politik på nya områden, vilket man också gjort här. Fast ändå har man allt gått lite väl långt på sina ställen. Det tyckte iallafall nämnda förbundsstyrelse, eftersom man valde att lägga en motion till Miljöpartiets kongress. Motionen heter, hör och häpna, "Biffen värre miljöbov än bilen". Den har sex yrkanden som alla också framgår i den rapport man godkänt som förbundets politik.

I ett annat ungdomsförbund hade det här inte varit något konstigt. Men i Grön Ungdom får det naturligtvis konsekvenser, eftersom man inte är något radikalt alibi. Man har nämligen frångått principen att det är Miljöpartiets kongress som ska besluta om vilken politik man ska ha. Problemet är att man gjort det, utan att låta medlemmarna få tycka till om det, eller ens informera om att det skett.

Den nya förbundsstyrelsen måste välja; ska rapporten / motionen ses som ett olycksfall i arbetet, eller ska det vara den nya ordningen för förbundets arbete? Det ska bli intressant att följa.

5 kommentarer:

Helene sa...

_Intressant!

Rasmus Ling sa...

Tack. Synd att ingen annan verkar tycka det!

Mikaela Persson sa...

jag tycker det är grymt viktigt att vi inom förbundet tar upp och diskuterar denna frågan. skitbra att du vågar lyfta den!

Alexander Chamberland sa...

Jag bade haller med din analys och haller inte med din analys... For motionen som FS skrev till kongressen strider pa inget satt mot partiprogrammet och samma sak galler rapporten. Vi bryter alltsa inte mot partiets politik, det enda som foreslas ar konkretiseringar.

Sedan har vi kunnat se att det varit svart att fa Miljopartiet att lagga konkreta forslag for att minska kottkonsumtionen, varken i utspel eller i riksdagsmotioner, trots att GU drivit fragan langelange inom olika partiorgan. Det har ar ett strategiskt satt att fa igang debatt inom partiet och forhoppningsvis fa partiet att bade anta och driva fler konkreta forslag.

Jag tycker att det snarare ska ses ur det perspektivet an att vi driver egen politik. For vi bryter inte mot partiets politik (vilket vi daremot gor om kongressen valjer att avsla vissa attsatser, men det ar en senare fraga och skulle egentligen galla alla dokument man tar fram).

Det som vi hittar stod for i partiprogrammet ar daremot att kottkonsumtionen ska minskas, om vi bara ska fa driva politik utifran exakta partiprogramsformuleringar och kongressbeslut skulle det bli ohallbart. I sa fall skulle man ju kunna saga att GU brutit mot partiets politik i aratal.

Rasmus Ling sa...

Tack för svar Alexander!

Jag tyckte inte heller att rapporten gick emot partiprogrammet, utan att den ligger helt i linje. Men det märkliga var ju, enligt mig iallafall, att man då valde att lägga en motion i frågan. Det tyder ju på att man anser att miljöpartiets nuvarande politik är felaktig.

En av åtgärderna hade alltså varit bra. Båda tillsammans är högst problematisk.