fredag, mars 14, 2008

Varför nolltaxa är en dålig idé

Vår vision är nolltaxa inom lokaltrafiken och en låg enhetlig taxa för interregional trafik.

Så står det i miljöpartiets partiprogram på sidan 50. En ganska ologisk mening med tanke på att rubriken i stycket är "Transportsnålt samhälle" och att det några meningar under det står "vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med hjälp av cykel". Vilket en nolltaxa inom lokaltrafiken givetvis effektivt motarbetar.

Jag tycker att nolltaxa inom kollektivtrafiken är en dålig idé, mer av ideologiska skäl än rent ekonomiska.

Jag har svårt att förstå varför något så resurskrävande som transporter, ska subventioneras till 100% i ett grönt samhälle. Kostnaderna ska hållas nere för konsumenten, det är givet, men därifrån till att inte ha något pris alls, är gigantiskt. Den bästa transporten är den som inte alls behöver ske, och då ska man inte låta de som inte åker nånstans betala för dem som åker gratis.

Det andra skälet är ekonomi. Det som är gratis kommer användas betydligt mer än det som man måste betala för. Men när något används mer, så ökar också kostnaden per använd tjänst. Kort sagt, när fler använder gratis kollektivtrafik, så kommer fler tåg och bussar att behöva köpas in, och fler behöver anställas för att köra dessa. Nya kostnader uppstår.

Att hålla priset lågt, men inte på noll, är därför uppgiften. Och givetvis, att låta det andra transportmedlet, bilen, betala sina egna kostnader.

En motion till kongressen, av Carl Werner och Stefan Brandt, föreslår just detta. Vi får se vad kongressen säger.

2 kommentarer:

Smartphone sa...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Smartphone, I hope you enjoy. The address is http://smartphone-brasil.blogspot.com. A hug.

Elin Frid sa...

Bra skrivet Rasmus!

Totalt subventionerad kollektivtrafik kommer uppmuntra till åkande mellan enbart två stationer för lathetens skull, detta kommer inte gynna ett cykelburet Sverige!

Det är en total paradox att som miljöpartist vilja subventionera transporter, som delvis bidrar till ökad miljöförstöring men framförallt till ökad resursåtgång. Jag vill inte tvingas välja ett kärkraftverk för att driva fler tunnelbanevagnar, för människor som lika gärna kan gå.