tisdag, april 25, 2006

Dom tjatar om arbetslösheten

Det politiska problem jag grubblat mest över på slutet är arbetslösheten. Inte så konstigt kanske. Det är ju det som alla politiker pratar om hela tiden. Eller, de pratar om hur arbetslösheten ska lösas. Plusjobb, lönesänkningar, c-förslaget, företagsvillkor osv. Det är viss skillnad, jag vill ha en diskussion innan man pratar om hur det ska lösas, som handlar om vad problemen är med arbetslöshet. Det gör ju inte politikerna, annat än i bisatser!

Dessa är de största problemen med arbetslöshet för mig:

* Arbetslösa mår sämre. De är mer kriminella (statistiskt sett), mer sjuka, känner sig inte behövda. Det är det absolut största problemet.

* Arbetslöshet är ett samhällsekonomisk slöseri. Det är dyrt. Kostnaden för att ha en arbetslös jämfört med att ha densamma anställd i offentlig sektor är ungefär 90%. Det samhället "sparar" är alltså 10 kronor per hundralapp en offentligt anställd tjänar. Man kan alltså "köpa" 100 kronor jobb för 10 kronor genom att anställa ett vårdbiträde. Sjukt att man inte anställer fler, eftersom det behövs.

* Arbetslösa behandlas som tredje klassens medborgare. Socialdemokratiska arbetarpartiet skiter i de som inte har nåt jobb. De tvingas gå menlösa jobbsökarkurser och tvingas gå på vuxendagis, för att hållas sysselsatta. Är människan ett så primitivt djur att vi behöver någon som sysselsätter oss, eller har de flesta av oss kapacitet att göra konstruktiva saker på egen hand? Det leder mig till det fjärde problemet.

* Politikerna pratar inte med de arbetslösa, utan till dem. På samma sätt som de pratar till fackanslutna, offentliganställda, skolelever och i viss mån företagare. Det är aldrig en bra strategi. Dialog är alltid bättre. Man skulle kunna låta ams bli ett stöd för de som vill ha arbete och/eller höja sin komptetens, där den arbetslöse själv fick berätta vilka mål han eller hon har, och vilken väg som är lämplig. Så är det inte idag, det vet alla som tvingats gå till Arbetsförmedlingen.

* Långt ner på listan kommer, det är dåligt för tillväxten. Jag tillhör dom som inte ser tillväxtökningen som ett nationellt mål, åtminstone ska det inte vara det utan debatt. Nu är det något som gradvis och underförstått blivit det primära målet för politiken. Så behöver det inte vara.

Ser ni andra problem med arbetslösheten och/eller tycker jag har fel, får ni gärnakommentera.

"Dom tjatar om strejker och klasskamp och skit, och dom tjatar om arbetslösheten. Vad är det för mening att snöa på sånt, som för tillfället är på tapeten" (Speedy Gonzales)

1 kommentar:

Johan sa...

Jag tar det du skriver om talarstolar och sossar på allvar - och ser verkligen fram emot hösten.

Emellertid kanske vi börjar samarbeta med dem efter valet, kanske inte.

Verkar som du missar talarstolsplats i höst eller?