måndag, augusti 27, 2007

Med Hillary som president

Var inne och kikade på Hillary Clintons kampanjsida, för att bli USA:s nästa president. Det simpla syftet var såklart att börja kolla in vad de olika kandidaterna egentligen går till val på i världens mäktigaste land.

Under "ISSUSES" står de punkter Hillary Clinton går till val på. Den första är Strengthing the middle class, där det framgår att det är fler som går i personlig konkurs än gick ut från college. Vilket Clinton vill ändra, bland annat genom högre minimilöner. Andra åtgärder är tillgänglig sjukvård för alla amerikaner (45 miljoner amerikanser sägs vara utan sjukförsäkring), sänka energikostnaderna, "skapa bra jobb med bra löner" (hur nu det ska gå till?) och få den federala budgeten i balans (för framtida generationers skull, känns argumentationen igen?). Hon vill även utöka möjligheten till kvalitativ barnomsorg.

En anna punkt Hillary Clinton tar upp är att avsluta kriget i Irak. Ur taktisk synvinkel är frågan svår för Clinton, eftersom hon röstade för invasionen i senaten. Nu vill hon påbörja en förflyttning hemåt inom 90 dagar.

En anna punkt långt framme är glädjande nog Energy independence and global warming, d v s ett energioberoende och arbete mot global uppvärmning. Hon vill anslå 50 miljarder dollar åt energieffektivisering, satsning på inhemska bränslen, etanol, "ren kol-teknologi" och "utveckling".

Hur mycket 50 miljarder dollar är? Jättemycket. Som jämförelse: USA:s trupper i Irak och Afghanistan kostar 12 miljarder dollar i månaden, d v s 144 miljarder dollar om året.

En annan viktig punkt för Clinton är att satsa på the Veterans, d v s gamla militärer. Bättre sjukvård och högre pensioner, även för anhöriga.

Supporting parents and caring for children är punkt nummer 6, där det står i allmänna ordalag om hur situationen för de amerikanska barnen ska bli bättre.

I övrigt presenteras en rad förslag för att förbättra förtroendet för regeringen, genom ökad transparens på olika sätt, och olika åtgärder för "förstärkt demokrati" (bland annat genom att göra valdagen till nationell helgdag). Clinton vill även hjälpa staterna att förbättra den registrering som ska göras innan man får rösta i presidentvalet, och förbättra den bitvis undermåliga teknologi som finns på vissa ställen. Minns presidentvalet 2001 i Florida?

Sammanfattningsvis: Hillary Clinton är definitivt inte grön. Hon står dock för en hel del bra saker, varav satsningen på hållbar energi är det viktigaste, även om hon både vill sänka energipriserna och satsa på "ren kol". Ett avslut av närvaron i Irak är inte oproblematisk, samtidigt är det antagligen det enda sättet att på sikt få en hållbar situation. Och höjda minimilöner och allmän sjukförsäkring är jättebra åtgärder (när ska man i Sverige kunna få rösta på höjda minimilöner, istället för att förlita sig på att LO aldrig fixar det?).

En som gett Hillary Clinton sitt fulla stöd är Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom, i sitt senaste nyhetsbrev:

I’m chanting for Hillary Clinton for President 2008! Jag är amerikansk
medborgare och det är även henne som jag kommer att rösta på. Självklart skulle
jag helst vilja se en grön president, men det är inte särskilt realistiskt.
Anledningen som jag verkligen hoppas på Hillary är att det är en viktig
feministisk delseger, att en kvinna sitter på posten som världens mäktigaste
människa. Jag tror att det kan leda till att miljontals tjejer världen över
börjar tänka ”jag kan också”.


Vilket är ett oroväckande uttalande. Dels för att jag anser att man alltid ska rösta efter vad man tycker, men också för att det är jättedumt att låta könet avgöra vad man lägger sin röst på. Eller Chamberland kanske väljer att rösta på Condi Rice om hon blir republikanernas kandidat, om demokraterna ställer upp med en man som sin kandidat? Det hoppas jag inte.

Aktuellt odds på Hillary Clinton som USA:s nästa president på Ladbrokes är 2 gånger pengarna. Storfavorit alltså.

Inga kommentarer: