torsdag, augusti 23, 2007

Kommunalt självstyre, vad menas?

Det var ju ett tag sen man kikade i partiprogrammet. Jag bläddrade lite i demokratidelen nyss, inte minst för att kolla hur det står skrivet angående kommunernas självstyre.

Där står:

Det kommunala självstyret måste stärkas. Kommuners beskattningsrätt bör
utvidgas.I höst har De Gröna rådslag om socialförsäkringar, vilket är jättespännande och viktigt på ala möjliga sätt. Men prioriterat efter det tycker jag faktiskt frågan om vilka befogenheter, inte minst skattemässigt, som miljöpartiet, faktiskt tycker att Sveriges kommuner ska ha. Det är nämligen långtifrån klart. Ska kommen få införa koldioxidskatt? Eller ligger det på regionen? eller båda? Hur blev det med det höjda barnbidraget i Dals-ed?

Vidare står:

Lagar som inskränker det kommunala självstyret ska i huvudsak syfta till att
garantera medborgarens rättigheter, demokratiska såväl som sociala, gentemot
kommunen.


Vilket kan vara hur radikalt som helst, om man tolkar det välvilligt. Men man kan faktiskt också tolka det som en total urvattning av allt vad kommunal självbestämmanderätt är.

Man kan exempelvis anse att maxtaxa på dagis är en reform som medborgaren bör ha rätt till, gentemot kommunen. Eller att man har rätt att ha en fritidsgård i varje stadsdel. Eller kommunalt stöd till Sveriges bridgeklubbar. Listan kan, bokstavligt talat, göras oändligt på vad man kan anse att medborgarna ska för "demokratiska såväl som sociala", rättigheter gentemot kommunen.

Dessa frågor måste miljöpartiet göra klart vad vi egentligen tycker i konkret politik. Vilka frågor vill vi föra ner till regional, kommunal och individnivå?

Inga kommentarer: