tisdag, augusti 28, 2007

Terminsstart, och lite Välfärd för alla

Nytt nämndsammanträde idag efter sommaruppehållet, enligt ryktena ska det vara en riktig idyll mötet ska hållas i. Och nån aktivitet "anpassat efter väder" skulle det visst också bli. Ska nog bli trevligt.

Vad gäller mötet så domineras dagordningen av att klubba igångssättningstillstånd för olika ombyggnationer, och okeja hyresavtal. Uppgiften att checka så att inte elen och vattnet ingår i hyran är gjort, bara nåt enstaka frågetecken, så ska nog mötet avlöpa smidigt.

Revisionens koll över riskhanteringen inom förvaltningen verkar inte vara några problem alls.

Det som kan bli diskussion, även om jag hoppas att det inte blir eftersom vår förvaltning inte har med det att göra, är Välfärd för alla. Det handlar bara om information, och hoppas det stannar där.

Från utdraget av senaste kommunfullmäktige, som vi fått, är de borgerliga reservationerna mot Välfärd för alla med. Anja Sonesson (m) skriver:

När nu handlingsplanen reviderats kan vi konstatera att Välfärd för
alla har blivit ett renodlat vänsterprojekt. Som exempel på vänstervridningen
kan nämnas bland annat de nya direktivens krav på utjämningspolitik, en otydlig
arbetslinje, inrättandet av en bostadsförmedling, utvidgning av undervisning på
modersmålet, inrättandet av tematiska kunskapscentra inom skolsektorn etc. Då vi inte längre ser att det finns en vilja att ha blocköverskridande samarbete på så
viktiga områden för Malmö, samt att intresset snarare verkar finnas i att föra
en renodlad vänsterpolitik, kan vi inte längre vara med på projektet.


Det första man kan fråga sig är vad en "vänstervridning" innebär? Modersmålsundervisning borde snarare vara liberalt än socialistiskt. Utjämningens betydelse för ekonomisk utveckling har jag precis läst en bok av, skriven av bla Mauricio Rojas. Och vad gäller bostadsförmedlingen så har det ju länge varit Sonessons värsta huvudvärk.

Det andra man kan fråga sig är varför man ska ha ett "blocköverskridande" övergripande välfärdsprojekt, när man uppenbarligen har så fundamentalt olika syn på vad välfärd är. Miljöpartiet står fortfarande inte bakom projektet, delvis på grund av att problemen med dålig luft överhuvudtaget inte nämns.

Sonesson ville helt enkelt ha ett blocköverskridande projekt. Men naturligtvis (ingen ironi), bara så länge hennes egen politik drevs igenom. Pratet om det viktiga i konsensus var såklart inget annat än snack, det var bara retorik för att få igenom sin politik.

När jag tänker efter lite, så kanske det vore helt okej med en Välfärd för alla-diskussion, och höra efter om oppositionen har några bra svar på dessa frågor?

1 kommentar:

Anna sa...

Ja, stackars Anja och moderaterna. Den formulering som står kring arbetslinjen är EXAKT SAMMA som kommunfullmäktige tagit beslut om i ett annat ärende. Och då stödde moderaterna den formuleringen. Nu är den en vänstervridning. Det är inte lätt att vara konsekvent.