torsdag, maj 17, 2007

Blodbrist

DN skriver om den akuta bristen på blod. Operationer måste ställas in, eftersom reserverna håller på att sina. För alla som berörs är det naturligtvis fruktansvärt, men alla har väl någon gång varit inlagd, eller haft någon närstående som varit det. Och då kan man lätt sätta sig in i det.

Många inom De Gröna brukar uppröras över de regler som finns för att ge blod. Särskilt gäller det att en man som någon gång haft sex med en annan man, aldrig får ge blod. Jag håller med om att det är en dålig regel, som utan vidare kunde ersättas med längre karantänstid.

Men egentligen, varför kunde man inte bara göra blodgivning obligatoriskt, ett par gånger om året, för de som är friska? Jag tycker att man borde det. Varför ska den som kan ge, men inte orkar, dra fördel av andras välvilja när personen själv är i behov? Samma sak borde gälla för organdonationer.

Inga kommentarer: