fredag, maj 25, 2007

Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik

Sverigedemokraterna tycker att arbetsgivareavgifterna ska sänkas, enligt det handlingsprogram för arbetsmarknadspolitik, som ligger ute på webben.

Extra mycket vill man sänka den för företag som anställer "äldre arbetskraft" (det står dock inte vad som menas med "äldre").

Under rubriken "Fler jobb i Sverige" kan man läsa:

Arbetskraftskostnaderna i Sverige är för höga i förhållande till den svenska arbetskraftens produktivitet. Arbetsgivaravgifter är detsamma som skatt på arbete. Sänkt arbetsgivaravgift ger fler arbeten.

Det är sant, arbetsgivareavgifterna är en skatt på arbete. Denna kan man höja eller sänka beroende på viljeinriktning, men i nästa punkt skriver man:

Avskaffa arbetsgivarnas medfinansiering av sjuklön efter den första veckan. Detta ska istället betalas genom arbetsgivaravgift.

Sverigedemokraterna vill alltså sänka arbetsgivareavgifterna. Samtidigt vill man att fler kostnader ska betalas via- just det- arbetsgivareavgifterna. Man behöver inte ha gått ut lågstadiet för att inse att det är en ohållbar ekvation.

Var det nån som sa att Sverigedemokraterna har en genomtänkt politik på alla områden?

Inga kommentarer: