onsdag, maj 16, 2007

När staten säljer bolag

En av de viktigaste frågor som det ska beslutas om på De Grönas kongress, är kriterierna för statligt ägande. Jag filar på en utläggning i frågan. Jag tänkte börja med att skriva hur jag tycker att det borde gå till, om något staten äger väl ska säljas ut. Som det håller på att göra med olika bolag nu.

Egentligen är det himla enkelt. Låt alla landets medborgare dela lika på de aktier som finns i bolaget.

Detta är optimalt, både ur rättvisesynpunkt och marknadsmässighet.

Rättvisan är uppenbar. Det vi alla gemensamt ägt genom staten, övergår till att alla får en lika stor del av kakan. Var och en får sedan ta ställning till om man vill fortsätta äga den privat, eller om man vill sälja sin andel på börsen.

Ur marknadssynpunkt är det än bättre. När många aktier samtidigt släpps på marknaden, sjunker priset. Detta enligt samma nationalekonomiska princip som att priset på bananer sjunker ju större utbudet är. Delas aktierna ut till var och en, kommer inte aktiepriset att sjunka på samma sätt. Många kommer ju att vilja behålla sin aktie, och de företag som vill köpa upp stora andelar, får bjuda högre än vad som annars hade blivit fallet.

Men jag tror inte det kommer att bli partilinjen. Så radikala är vi nog inte.

Inga kommentarer: