tisdag, januari 15, 2008

Den ofria prissättningen

Den fria prissättningen är en av kapitalismens ovillkorliga fundament. En avsaknad av denna frihet innebär att köpare och säljare inte längre fritt får komma överens om vad en vara eller tjänst är värd, och följden blir att en obalans uppstår. Antingen att för lite eller för mycket produceras av varan eller tjänsten, eftersom priset inte följer med.

Samtidigt så är statens viktigaste ekonomiska mål att inflationen, d v s att priserna stiger, inte får vara mer än 2% per år. Och jo, från början kommer ju målet från EU.

Det är ganska tankeväckande att det främsta målet för såväl Sveriges som EU:s politik länge varit att hämma marknadsekonomin, inte att främja den. Men jag lägger ingen värdering i det.

4 kommentarer:

Fredrik sa...

Att genomföra åtgärder mot inflation som exempelvis en räntehöjning, är ju ingen åtgärd som hindrar fri prissättning. Det är värre om man, som t.ex. i Ryssland (för vissa basprodukter som t.ex. bröd), fryser priserna vid en viss nivå. En sådan åtgärd kommer att leda till utbudsunderskott och handel (med fri prissättning) på svarta marknaden istället.

Det finns många andra saker i EU som verkligen är hinder för en fri marknad - subventioner, exportbidrag, importtullar och importkvoter som exempel.

Att försöka hindra inflation tycker jag inte är det samma som att hämma marknadsekonomin, tvärtom är det nödvändigt för att det ekonomin skall kunna fungera tillfredsställande.

Elin Frid sa...

Hm. Jag skulle vilja säga inflationen gör att alla priser stiger med ungefär samma procentsats på alla varor samtidigt och är således inget som påverkar den fria prissättningen varor emellan. Således borde reglering av inflation inte vara ett hot mot marknadsekonomin.

Frågan är då vilket annat mål riksbanken skulle sträva efter, istället för nuvarande inflationsmål, för att främja marknadsekonomin ännu mer?

Intressanta motioner till RÅM föresten :)

MVH Elin Frid

Rasmus Ling sa...

Fredrik: Givetvis går det inte att jämföra med frysning (vi har faktiskt haft sådan även i Sverige, inte bara Ryssland), och annat i EU är förstås riktiga övergrepp mot allt vad marknad heter.
Och även om jag fortfarande vill kalla detta reglering, så kan det vara en för marknaden nödvändig reglering. Det var vad min avslutande mening ville säga.

Elin: Samma här, det är inget direkt hot. Men att inflation betyder att priset stiger med en procentsats lika för alla varor håller jag inte med om. Tvärtom kan det skilja mycket mellan varor och år.
Och kul att du tycker att motionerna är intressanta! Hoppas du röstar för dem, om du ska på årsmötet!

Elin Frid sa...

Jag hittade fölande information på Riksbankens hemsidan: Ursprungligen användes ordet inflation för att beteckna en egenskap hos pengar – att pengar blev mindre värda. Detta inträffar när alla priser i en ekonomi ökar lika mycket över tiden.[...] Inflation i denna bemärkelse kan i princip bara uppstå som en följd av att centralbanken tillhandahåller för stora mängder pengar.