tisdag, januari 29, 2008

Motionskommentarer

I många fall tvingas man som politiker ta ställning i en massa frågor som är väldigt svåra att ta ställning till. Det kan vara principiellt tveksamt, men effektivt. Det kan vara principiellt rätt, men jobbigt att leva upp till. Det finns några exempel på sådana motioner till Grön Ungdoms riksårsmöte.

* Att myndighetsåldern sänks till 16 år. Skriven av Elin Frid.

Det finns goda argument, som förs fram i motionen, för att sänka myndighetsåldern. Samtidigt är det inte helt oproblematiskt, då det givetvis skulle leda till ökad användning av alkohol i lägre åldrar.

* Alkoholfri representation. Att De Gröna ska verka för att den offentliga sektorns representation ska vara alkoholfri. Skriven av Helena Leander och Lage Rahm.

På sätt och vis kan jag hålla med. Å andra sidan kan man anse att det bör vara upp till varje person att avgöra vad man vill dricka. Invändningen att skattemedel inte ska bekosta alkohol, kan man invända tillbaka om det offentliga ska stå för representation överhuvudtaget?

Andra frågor är enklare:

* Att sexualbrottslingar på fängelser inte ska ha tillgång till pornografiskt material. Skriven av Christian Valtersson.

Och så har samtliga Grön Ungdoms förbundsstyrelseledamöter lagt en motion, som handlar om att minska den globala köttkonsumtionen. Den är helt okej, förutom den sista punkten, där man vill att kunskap om köttproduktionens miljö- och resurspåverkan ska ingå i samtliga gymnasie- och högstadieelevers utbildning.

Varför ska människor, så fort de vill något, tvinga gymnasieelever att läsa om det i sin utbildning?

Sedan har Humlan Majuri och Christian Valtersson en spännande idé om att talespersoner i specifika frågor ska kunna utses under bestämda tidsperioder, och att dessa ska vara minst 5 till antalet. Jag tror det vore en bra chans för Grön Ungdom att politiseras.

Det är synd att det inte kan tas beslut om en politisk verksamhetsplan. Det luddiga områdena, som påstås vara tre men som jag räknar till 6, borde konkretiseras. En sakfråga inom varje område, pangpangpang. Nästa år kanske?

11 kommentarer:

Elin Frid sa...

Jag kan förtydliga min motion genom att påminna om den andra att-satsen. Om inte myndighetsåldern sänks, bör således ungdomarna inte heller få rösta etc, jag efterlyser en något mer konsekvent hållning.

Tomas sa...

Jag håller med dig Rasmus om att det är enkelt att avgöra Christians motion om sexualbrottslingar. Naturligtvis bör den avslås. Ett otroligt starkt, godtyckligt och onödigt ingrepp i en grundläggande frihet.

Rasmus Ling sa...

Elin: Jo, jag läste det. Jag är dock inte säker på att man måste vara konsekvent i alla frågor, om en del effekter man vill ha kan skapas på bättre sätt. i frågan om myndighetsålder kanske det är bättre att ha steg på vägen.

Tomas: Ska kanske förtydliga att jag tycker att motionen ska bifallas.
Visst kan man tycka att det är "ett otroligt starkt, godtyckligt och onödigt ingrepp i en grundläggande frihet". Men det är ju faktiskt det hela fängelsevistelsen i någon mening är, ett stort frihetsingrepp. Att inte låta sexualbrottslingar konsumera porr tycker jag inte är en lika allvarlig inskränkning som du.

Tomas sa...

En intressant aspekt med förslaget är att det redan finns ett lagförslag i frågan, som bifallits och kommer bli gällande lag inom några månader. Denna lag handlar om att litteratur kan förbjudas som motverkar en intagens behandling.

Detta är alltså redan faktum. Men Christians motion vill gå längre. Där ska allt pornografiskt material förbjudas. Det vill säga även sådant pornografiskt material som INTE motverkar behandlingen.

Vad är poängen med det?

Dessutom finns det andra aspekter, som vi som parti naturligtvis måste vända oss emot. Det finns exempelvis ingen uppenbar anledning till varför just pornografiskt material ska förbjudas. Detsamma torde ju gälla våldslitteratur eller annan literatur som man anser vara olämplig. Ett fängelse har redan idag förbjudit boken "Svensk maffia".

Hur långt vill man gå och vem drar gränsen? JAg tycker miljöpartiets politik ska vara tydlig, konskevent och genomarbetad. Detta förslag är ingetdera och bör därför avslås, även om man håller med i sak.

Elin Frid sa...

Rasmus: Självfallet kan det finnas frågor man inte kan hålla en konsekvent hållning i. Dock ser jag det som underligt att någon som inte är kapabel att ta hand om sig själv förväntas kunna ta hand om andra, något av en paradox.

I övrigt undrar jag, angående Christians motion, om man ska förbjuda annan likväl roande läsning i fängelserna?

Rasmus Ling sa...

ang Christians motion så vet jag inte om det finns särskilda skäl att undanhålla annan roande läsning. vad skulle det vara?

Elin Frid sa...

Det var nog mer menat som en jämförelse. Om man förbjuder porr kan det kanske vara lägligt att förbjuda annan roande läsning också. Det jag menar är precis det som Tomas också skriver, att det är fasligt svårt att dra sådana gränser, för att inte tala om den frihetsberövning det innebär (även om det anses som syftet med fängelser).

Johan sa...

I linje med Christians motion bör även dömda för ekonomisk brottslighet inte tillåtas läsa Dagens Industri eller dömda för knarkbrott tillåtas läsa "On the road" av Jack Kerouac eller lyssna på Bob Dylans skivor. Vilket ju faller på sin egen orimlighet. Därför yrkar jag avslag på motionen om porr för sexbrottslingar.

Elin. vad gäller myndighetsålder så tror jag faktiskt på ett differentierat system gällande åldersgränser. det är bra att man måste vara över tjugu för att få ta buss- och lastbilskörkort eller sterilisera sej.

Rasmus. keep on tyckin and bloggin!

Elin Frid sa...

Johan: Varför är det bra med just åldern 20 för ovan nämnda saker? Varför inte 18? På två år hinner det i denna ålder hända otroligt mycket för vissa personer, men för andra har utvecklingen stått still. Man kanske borde införa variabla åldersgränser för män och kvinnor (eftersom att kvinnor sägs mogna tidigare)? För trots allt är det troligt att mognad skiljer sig mer på individnivå än på åldersnivå.

Rasmus Ling sa...

Min gamla ståndpunkt är annars att avskaffa åldersgränsen för samtliga körkort, och gå på kunnandet istället.

Christian Valtersson sa...

Elin, Johan H med flera: Jag ser det som en enorm skillnad mellan pornografi och "roande läsning". Har man våldtagit någon, våldfört sig sexuellt på barn eller på annat sätt sexuellt ofredat någon förstår jag inte varför man inte skulle kunna vägras konsumtion av pornografi under sin fängelsevistelse på samma sätt som ekonomiska brottslingar ofta döms till inskränkande i sin näringsfrihet.

Dock har jag idag dragit tillbaks motionen. Dels för att det faktiskt hänt en hel del saker politiskt i frågan, och dels för att inte ta viktig tid på RÅM från betydligt viktigare proppar och andra intressanta motioner. Å andra sidan är det ett svaghetstecken för Grön Ungdom att en sån här, i det stora hela, skitfråga kan utgöra en så stor procentuell andel av motionerna. Vi har så stor avsaknad av och sug efter politisk debatt så att till och med ett sådant här förslag blir högintressant att diskutera...