söndag, januari 20, 2008

Majoritetsseminarium

Idag hade majoriteten i Malmö Stad, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och De Gröna, ett gemensamt seminarium för första gången. En milstolpe helt enkelt. Temat var främlingsfientligt, och arrangemanget väl ordnat och intressant.

Ålderstrukturen bland deltagarna var sämre än jag förväntade. Fortfarande så är jag bland de absolut yngsta, och räknar man bort Johanna och Sara från (mp), så var det knappt någon under 30. Dock så var antalet kommunalråd och nämndsordförande imponerande många, vilket var kul.

Alexander Bengtsson från Expo talade om Sverigedemokraterna, och deras kommunpolitiska handlingsprogram (som inte tagits av kommunrepresentanter, utan av deras partistyrelse).

Förhoppningsvis kan majoriteten ha fler gemensamma seminarier efterhand.

4 kommentarer:

Patrik sa...

Sverigedemokraternas kommunpolitiska handlingsprogram behandlades under en kommunkonferens i oktober 2007 där delegaterna bestod av kommunrepresentanter från hela Sverige. Efter att ha genomdrivit diverse förändringar av ursprungsförslaget enades de om ett slutgiltigt förslag. Detta antogs i december 2007 på ett partistyrelsemöte.

Menar du att en liknande process skulle hanterats annorlunda i Miljöpartiet och isåfall hur?

Rasmus Ling sa...

Jag tror inte miljöpartiet skulle ha tagit ett kommunpolitiskt program. Det är ju, som namnet antyder, upp till varje kommunavdelning att ta sitt eget.

Johan sa...

och vårt partiprogram tas alltid av kongressen, utifrån förslag av partistyrelsen.

det är så att säga en mer demokratisk process.

och precis som rasmus säger tar lokalavdelningarna sina egna kommunala handlingsprogram.

det är så att säga en mer demokratisk process.

Patrik sa...

Handlingsprogrammets officiella titel är "Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik". Det är (med något undantag) inte bindande utan tänkt som ett stöd. Kommunföreningarna är fria att anta egna handlingsprogram.

Jag kan inte se att era interna demokratiska processer skulle vara bättre eller sämre än våra.