onsdag, juni 13, 2007

Inflation

Riksbanken, en av myndigheterna under den svenska riksdagen, har som syfte att upprätthålla prisstabilitet. Logiskt nog tolkar banken detta som att man ska se till att inflationen i Sverige hålls låg och stabil. Konsumentprisindex ska inte öka med mer än 2 procent om året. Vilket också brukar hållas.

Men vad är då inflation?

Inflation definieras vanligtvis som en ökning av den allmänna prisnivån, vilket också innebär att penningvärdet urholkas, enligt Wikipedia.

Att priset stiger på tillräckligt många varor, är alltså inflation. Och visst är det bra att inflationen inte stiger alltför snabbt. Om exempelvis mjölkpriset skulle fördubblas, så skulle ju det drabba de med svagast ekonomi hårdast.

Men på ett område, verkar plötsligt inte prisstabilitet vara något att sträva efter. Snarare tvärtom. Jag talar om aktiekurser.

När Ericsson någon gång rusat på börsen, värdet har gått upp 10 procent på en dag, så skriker börsanalytikerna om hur "bra" Ericsson gick idag. Trots att företaget som sådant varken gått bättre eller sämre än dagen innan. I själva verket handlar det bara om att fler velat köpa aktien, och priset stigit.

Man kan helt enkelt säga att det gått inflation i aktien. Vilket borde vara något negativt.

Inga kommentarer: