tisdag, juni 12, 2007

Principfast?

En särskild myndighet kommer att bildas för att sköta den nya vässade skolinspektionen som regeringen har aviserat. Det säger skolminister Jan Björklund (fp) till SVT:s Rapport.

Det finns en viktig princip i att de som inspekterar och
utvärderar ska vara friståendeJan Björklund är som vanligt opportunistisk. Och dåligt minne har han också. Vi som ville ha kvar djurskyddsmyndigheten, tyckte att det var en viktig princip att jordbruksmyndigheten var fristående från insepktionerna- av samma skäl. Björklund däremot, tyckte att tillsynen om djurskyddet skulle ligga på jordbruksmyndigheten.

Inga kommentarer: