måndag, juni 11, 2007

Nya antagningsregler till högskolan

Riksdagens utbildningsutskott är som väntat beredda att reformera intagningen till högskolan (riksdagsprotokoll). En hårfin förändring är att man måste ha godkänt i svenska, engelska och matematik. En större förändring är att de så kallade 25:4-regeln avskaffas. Den har inneburit att den som är 25 år och har minst 4 års arbetslivserfarenhet fått högskolebehörighet, samt ha fått 0,5 extrapoäng på högskoleprovsresultatet.

Och "Samtidigt försvinner även en särskild urvalsgrupp för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet."

Jag har inte gillat 25:4-reglerna. Jag har överhuvudtaget mycket svårt för godtyckliga åldersgränser. Och eftersom alla åldersgränser ju per definition är godtyckliga, så tycker jag att antalet ska begränsas till ett minimum. Dessa har också varit djupt orättvisa. Ger man någon förtur, så måste man veta att någon också inte kommer in. Det enda ord jag känner för det, är diskriminering.

Men lika väntat som att alliansregeringen ändrar reglerna för intag, lika väntat är det att högskolorna inte får ökad frihet att bestämma sina egna antagningsregler. Varje lärosäte kunde själva ta beslut om hur många platser som ska vikas åt högskoleprovsresultat. Om vilka kunskaper som är viktiga.

Men det lär vi inte få se något av under den här mandatperioden.

Inga kommentarer: