tisdag, juli 03, 2007

Räcker en premie?

M gamle kommunfullmäktigekollega från Söderhamn, Magnus Svensson (c), skriver om hur den "nya miljövänliga regeringen" öppnat upp för nyförsäljningen av miljöbilar.

Ökningen av nyförsäljningen är nämligen hela 25 procent större under första halvan av 2007, jämfört med året innan.

Anledningen skulle alltså, enligt Magnus Svensson och andra borgare, vara den miljöbilspremie på 10.000 kronor som införts på miljöbilar. Ni vet, den enda satsningen på miljön regeringen överhuvudtaget lyckats åstadkomma.

Problemet är ju att premien infördes 1 april. Försäljningen hade alltså gått alldeles utmärkt redan utan premie.

Alla initiativ för att rädda klimatet är bra. Till och med en premie för inköp av nya miljöbilar. Men har inte åtgärden fått väl mycket uppmärksamhet, med tanke på de marginella skillnader den faktiskt gjort?

Miljöpartiet drev under s-samarbetet igenom

* I budgeten 2005 befriades koldioxidneutrala drivmedel helt från punktskatt och de bilar som släpper ut mycket koldioxid får betala högre skatt än de som är mer effektiva.

* Förmånsvärdet på miljöbilar har sänkts med 40 procent för elhybridbilar och gasbilar och med 20 procent för etanolbilar.

* En skattereducering infördes till stöd för den som konverterar bort från olje- eller elvärme i småhus och hyreshus.

Med mera med mera. Är regeringen så stolta och nöjda som den verkar?

Inga kommentarer: