fredag, juli 27, 2007

Ungersk folkomröstning

Det ungerska folket har vid två tillfällen folkomröstat. Det har dels gällt inträde i NATO, dels i EU. Nu verkar det enligt TT vara dags för en tredje. Frågan som folket denna gång ska ta ställning till är "anser du att det ungerska parlamentet ska ta initiativ till en lag om att introducera siesta?"

Om det kan man ju fundera. Men frågan är ju hur man ska få soffliggarna att gå till valurnan?

Inga kommentarer: