fredag, juli 20, 2007

Förargelseväckande beteende

En intressant diskussion pågår på Maria Ferms blogg, angående det lagliga i att gå topless på stan, och isåfall, för båda könen? En annan fråga är ju huruvida det är moraliskt eller inte.

Maria skrev ett mail till polisen och undrade över lagligheten. Svaret blev

Enligt brottsbalken 16 kap 16 § kan man dömas för förargelseväckande
beteende om man på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt
som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten.


Vilket ju är precis så luddigt svarat som lagstiftarna ville ha det. Meningen är att denna lag ska kunna gälla över tid, vilket den naturligtvis också kan, för evigt om man så vill, eftersom det är upp till den dömande makten-domstolen- att besluta om praxis. D v s vad som verkligen är förargelseväckande beteende, och sånt ändrar sig som bekant över tiden.

Josh Lyman kommenterar detta på Marias blogg: Lagar kan inte skrivas så. Antingen är nått tillåtet eller så är det inte tillåtet (om att tolka förargelseväckande beteende). Vi är uppenbarligen oense i politikernas och domstolarnas olika roller.

Maria var inte nöjd med det första svaret, utan ville veta om det faktiskt var lika tillåtet, eller inte tillåtet, för båda könen att gå runt med mage och bröst utan skygglappar. Svaret blev

Detta har i och för sig inte med könet att göra, utan på vilket sätt man
uppträder. Väcker det anstöt hos någon så behandlas det lika.


Vilket jag tycker var ett alldeles utmärkt svar.

I dylika frågor så är det omöjligt att fastställa exakta gränser om vad som är tillåtet eller inte, om man inte väljer en extrem väg och tar bort paragrafen om förargelseväckande beteende, vilket jag tycker vore väldigt olyckligt. Gränserna blir därför godtyckliga, och godtyckliga regler måste man ständigt kunna revidera och ändra över tid. Det kanske är okej att vara naken på stranden, men det är det inte på badhuset. Men någon egentlig logik bakom det finns ju inte. Eftersom det handlar om tyckande.

Det brukar ofta, inte minst inom miljöpartiet, diskuteras hur en politiker ska vara. Eller rättare sagt, hur representationen ska se ut. Vi brukar vilja ha rotation, en representativ sammansättning avseende både ålder, kön, etnicitet och andra saker. Vi vill att politiker ska vara "som folk".

Tyvärr glöms ofta de som ska tolka lagen bort, vilket till stor del är lekmän i domstolarna. Exempelvis att tolka vad som är förargelsväckande beteende. Då är det naturligtvis ännu viktigare att ha en väl sammansatt representation. Ett jurysystem efter amerikansk modell tror jag skulle vara jättebra.

Och nej, jag tycker inte att man ska acceptera att människor går med bar överkropp på stan eller i affärer. Oavsett kön.

Inga kommentarer: