lördag, september 22, 2007

Deltidsstämpling

I samband med att höstbudgeten lades fram i veckan så var Nyheterna ute på en arbetsplats, IKEA, och pratade med ett par anställda. Frågorna rörde det nya förslaget att begränsa möjligheterna att deltidsstämpla, något man idag får göra de timmar som understiger 40 arbetade timmar i veckan (om man uppfyller en lång rad kriterier jag inte orkar skriva om här nu).

Denna möjlighet ska tas bort. Regeringen tror att människor sätter i system att "bara" jobba 30 timmar i veckan, och stämpla upp ytterliggare 10. Trots att det självklart för de allra flesta inte är på det sättet, utan av enklare anledningar som att man inte får så många timmar man man vill ha på vårdboendet eller ICA Supermarket.

För IKEA är det enkelt. I vanliga fall behövs ett visst antal arbetare. Vid vissa tidpunkter, som vid dåligt väder, behövs fler som arbetar. Då är det praktiskt att kunna erbjuda några att ta ett extra pass, eller stanna lite längre.

Det behöver inte vara fel. Såvida inte också IKEA sätter det i system. Vid vissa lägen kan både företagen och extraanställda gynnas.

Nu ska man inte kunna det längre. Ytterliggare minskad rörlighet och trygghet blir resultatet.

Inga kommentarer: