tisdag, september 04, 2007

Diskriminering är alltid diskriminering

Via Johan Hellström hittade jag ett utspel från den blivande folkpartiledaren Jan Björklund: Avskaffa åldersdiskrimineringen!

Det är kul, och helt rätt. Björklund fokuserar tyvärr bara uppåt, hur viktigt det är med flexibla åldersgränser vid pensionering och dylikt. Det är viktigt, men det finns gränser även åt andra hållet.

Varför har man en gräns på 18 år för körkort, när människor är så olika mogna, och säkerligen olika lämpade att köra bil, iden åldern? Slopa åldersgränsen, säger jag. Höj kraven istället. Samma sak gäller liknande gränser som när man ska börja/sluta skolan, börja jobba, och väljas till förtroendeuppdrag.

Vissa gränser kommer behöva behållas, som en strikt myndighetsålder. Men förhoppningsvis inte några andra.

Inga kommentarer: