lördag, september 01, 2007

Muhammedbilder i Nerikes Allehanda

För några dagar sedan publicerade Nerikes Allehanda tecknade bilder föreställande profeten Muhammed. Jag har inte sett dem och kan inte säga huruvida de var kränkande, men själva menar de att så inte var fallet. Främst genom att de klargör sin inställning till de omtalade karikatyrbilderna av Muhammed i den danska tidningen Jyllands-Posten förra året:

Den danska regeringen klarade inte att göra två saker samtidigt. Den borde på ett tidigt stadium ha sagt att karikatyrerna i Jyllands-Posten var osmakliga och dåliga, samtidigt som den klargjorde att det är tillåtet att göra osmakliga och plumpa karikatyrer i en demokrati.

Vilket är precis vad jag hela tiden hävdat, och som även Mehmet Kaplan skriver i ett pressmeddelande.

Tryckfrihet är viktigt, tidningar ska få publicera vad de vill. Men det är fanimej politikers skyldighet att ta avstånd från saker som publiceras, om det är något uppenbart kränkande.

Tryckfrihet innebär inte att man inte har rätt att protestera. Inte heller mot tidningar.

Inga kommentarer: